Телеман: TV7 и Мартин Карбовски нямат право да правят ТВ предаване с името "Фронт"

Pinterest LinkedIn +

Продуцентската компания зад несъществуващото вече предаване "Отечествен фронт" - "Телеман" - излезе с официално изявление по повод предстоящия на 10 февруари старт на новото телевизионно предаване с Мартин Карбовски по TV7, озаглавено "Фронт".

Казано на неюридически език и по същество, TV7 и г-н Мартин Карбовски нямат право да произвеждат и излъчват телевизионно предаване с името "Фронт", заявяват от "Телеман", чието пълно изявление можете да прочетете по-долу.

Уважаеми колеги,

В съобщение до медиите от 04.02.2013 г. ТВ7 оповести намерението си да излъчва предаване на журналиста Мартин Карбовски с наименование "Фронт".

В тази връзка днес, 06.02.2013 г., "Телеман" ЕООД изпрати писмо до г-н Николай Бареков, изпълнителен директор на "ТВ7" ЕАД и до г-н Борис Рафаилов, адвокат, представляващ г-н Мартин Карбовски, в което ги уведомява за следното:

По повод разпространено от Вас съобщение до медиите за намерението на ТВ7 да излъчи на 10-ти февруари предаванията "Предаването" и "Фронт", с настоящото писмо Ви приканваме при създаване на горепосочените предавания да се съобразявате с разпоредбата на чл. 35 във връзка с чл. 29 от Закона за защита на конкуренцията, а именно - да отчетете забраната за имитация, доколкото подобни действия са в противоречие на добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да увредят интересите на конкурентите.

В допълнение към горното Ви информирам, че "Телеман" ЕООД притежава правата върху марката "Отечествен фронт" (регистров №00063942/12.03.2008г. на Патентно ведомство на Република България в класове 35, 38 и 41). В този смисъл следва да отчитате, че законът дава право на притежателя на марката да забрани на трети лица, без негово съгласие, да използват знак, който е идентичен или сходен, изцяло или частично, на регистрираната вече негова марка за стоки или услуги, идентични на тези, за които марката е регистрирана.

Предвид гореизложеното Ви приканваме да спазвате действащото законодателство и да съобразявате действията си с правата, които правоносителите притежават.

Сподели.