Общи условия

Общи положения

Чл. 1. Avtora.com е информационен сайт, предоставящ новини от България и света, спортни събития и лайфстайл съдържание. Сайтът е собственост на Александър Любомиров Александров и Славчо Славчев Панов.

Чл. 2. Настоящите общи условия определят правата и задълженията на сайта, както и на потребителите, които използват услугите му.

Чл.3. Всеки посетител на Avtora.com следва да се запознае подробно с общите условия. Престоят на сайта и използването му обвързва потребителите с настоящите общи условия.
Принципи на работа

Чл.4. Avtora.com се ръководи от интереса на потребителите към определен тип информация, която представя навременно и обективно.

(1) Сайтът се стреми да установи фактите и за целта използва най-добрите и достоверни източници на информация.

(2) Информацията, която се публикува, е разнородна и стремежът е да бъде полезна за всички, без разлика на пола, етническата или социалната принадлежност на хората.

(3) Обществените интереси са водещ принцип на работа, а личната и семейна неприкосновеност, е защитена.

Чл.5. Публикуваните новини са подредени в различни категории, което улеснява търсенето на информация. Всеки материал е обозначен с ключови думи.

Категориите са разпределени по следния начин:
- Култура и изкуство
- Шоубизнес
- Лайфстайл
- Технологии
- Субкултури
- Любопитно
- Интервю.

Чл.6. Avtora.com създава архив на всички материали, групирани по тематики и рубрики.

Употреба и задължения

Чл.7. Публикациите в сайта могат да бъдат споделяни на други потребители, да бъдат коментирани, принтирани и запазвани. За удобството на всеки посетител, опциите са достъпни и чрез различни платформи в социалните мрежи.

(1) Потребителите не са задължени да се регистрират, ако искат да коментират под статиите. Всеки може да остави мнението си, стига да не нарушава други законови разпоредби и при спазването на посочените тук Общи условия.

Чл.8. Посетителите на Avtora.com са задължени да се придържат към правилата на интернет етиката, като не нарушават разпоредбите на българското законодателство, не накърняват моралните ценности, не подбуждат към престъпления и дискриминация.

(1) Не се допуска поместването на информация от страна потребителите, за която знаят, че е защитена от авторски права или други защитими от закона права.
Отговорности

Чл.9. Собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за причинени вреди, които са възникнали в резултат на ползването или невъзможността за ползването на сайта.

Чл.10. Собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност за публикуваните материали, истинността и изчерпателността им.

Чл.11. Посетителите на Avtora.com се съгласяват, че употребата на сайта е свързано със записване на бисквитки (cookies) на компютърните или мобилни устройства, чрез които влизат в сайта.

Чл.12. Материалите, които се поместват на Avtora.com, са изключителна интелектуална собственост на Avtora.com. Всяко използване (копиране) на информация от сайта от други медии, трябва да бъде придружено с изрично позоваване на източника и хипевръзка (не е задължителна) към Avtora.com. Извън тези случаи, възпроизвеждането, променянето, заличаването, разпространяването и наподобяването на поместените материали, без изрично писмено съгласие на носителя на правата на Avtora.com, се забранява, освен ако не е с цел лична употреба.

Ограничения

Чл.13. Достъпът до сайта на лица под 14 години е забранен.

(1) За непълнолетните лица се изисква разрешение за използване на сайта от родителите или техните законни представители.

(2) Собственикът на сайта и служителите на компанията не носят отговорност дали потребителите, посещаващи Avtora.com, са навършили необходимите години и дали са получили разрешение за употребата му.

Поверителност и лични данни

Чл.14. Avtora.com гарантира на своите потребители и клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

(1) Ние ще защитаваме личните данни на потребителите и клиентите си, станали ни известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка или при регистрация, като това задължение отпада в случай, че потребителят или клиентът е предоставил неверни данни.

(2) Avtora.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителите и клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното съгласие на потребителя или клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Avtora.com съобщава, че е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

(3) В случай, че се появи регистрирана загуба на данни, в резултат на използването на зловреден код или „хакерски атаки“ от трети лица, или регистрирани опити за получаване на неоторизиран достъп до някоя от страниците на сайта, то тези лица трябва и ще бъдат преследвани и от органите на РБ, а за регистрираните и доказани загуби ще се потърси отговарящото възмездие и ще бъде повдигнат Граждански иск.

(4) Всички данни на всички страници на Avtora.com са подсигурени от сигурна SSL кодировка.


Реклама

Чл.15. Avtora.com има право да поставя на страниците си реклама.

Чл.16. Отношенията между Avtora.com и Рекламодателите се уреждат с договор между двете страни. В някои случаи, когато бъде преценено от Avtora.com, отпада необходимостта от писмен договор, а се използват медиен план и оферта, изпратени до клиента и одобрени от него чрез електронната поща.

(1) Възнаграждението за публикуване на реклама се изчислява на базата на действащата рекламна тарифа, обявена на сайта.

(2) Заплащането на уточненото възнаграждение става авансово – не по-късно от един работен ден, преди старта на рекламната кампания.

Допълнителни разпоредби

Чл.17. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време по преценка на собственика на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Avtora.com.

(1) Потребителите на сайта се задължават да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

Чл.18. Възникналите спорове в отношенията между Avtora.com и посетителите се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство.