"Денят се познава от сутринта" – Фондация Интегра България

Pinterest LinkedIn +

За книгата

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ЗА ЖИЗНЕНОСТ И БАЛАНС

Усещате в себе си стремеж към положителна промяна?

Настоящото практическо ръководство предлага природосъобразни методи не само за бодро начало на деня, а и за поддържане на здраве и добра форма. То е плод на дългогодишна изследователска и обучителна работа на екип от специалисти. В него са обединени практики с доказана ефективност: източни и западни, древни и съвременни.

В основата му стои Интегралният подход – онзи холистичен поглед към света, чрез който изграждаме цялостно успешен и балансиран живот в хармония със своята социална и природна среда.

Книгата предлага Сутрешен комплекс от общодостъпни упражнения, подбрани и адаптирани така, че да се извлече максимумът от тяхното енергизиращо и хармонизиращо въздействие.

Когато изпълваме първия час от деня си с тези интегрални техники, ние създаваме работещ модел за оптимизиране на следващите часове от денонощието, а в по-широка перспектива – и на целия си живот! Ключът към градивна промяна се крие в редовната съзнателна практика. 

Само така може да реализираме древната максима „Здрав дух в здраво тяло“!

 

Откъс

Що е Интегрален подход?

Понякога единственото решаване на проблемите е чрез смяна на гледната точка.

Алберт Айнщайн

Щастието вие го носите в себе си. То зависи от вашия организиран ум, от вашето организирано сърце и от организираната ви воля – остава само да използвате тези условия.

Учителят Петър Дънов

Интегрален подход наричаме този обединяващ възглед, при който развиваме и хармонизираме всички аспекти от своята същност и всекидневен живот в съгласие с околната си природна и социална среда. Реализирането на този подход ни дава възможност да изграждаме цялостно здрав и баланси­ран живот чрез саморазвитие, взаимопомощ, пълноценно образование и връзка с природата.

Вече половин век интегралният учен Кен Уилбър, наричан „Айнщайн на съзнанието“, споделя своите визии със света. Той обобщава перспективните аспекти, от които зависи разбирането и осъществяването на интегралното развитие в т.нар. четири квадранта. Всеки квадрант описва един от четирите основни и взаимно допълващи се аспекти:

 

  1. Аз (индивидуален и вътрешен свят)

    Развитието на съзнанието по „вертикалната скала“ при всеки човек започва от раждането и води до все по-ясно и комплексно възприемане на действителността. От друга страна, „хоризонталният“ баланс на способностите и характеровите черти придава завършеност на лич­ността.

  1. То (индивидуален и външен свят)

    Постигането на физическо здраве и висока функционалност на човека е в основата както на собственото благосъстояние, така и на постиженията в различни други области.

  1. Те (колективен и външен свят)

    Все по-висока степен на актуалност придобива равновесието на нашата екосистема, а именно материалното и организационно развитие на обществото в устойчива хармония с природната среда.

  1. Ние (колективен и вътрешен свят)

    „Матрьошката“ на културното развитие също прилича на екосистемата. Тя може да осигури съвместимост на ценностите, целите и постиженията на отделните хора с тези на обществото. Това се постига най-вече посредством интегрално образование – адекватно, многостепенно и есенциално (т.е. с ударение върху важните моменти).

Нашите интегрални акценти

При интегралното развитие и обучение считаме за особено важни следните аспекти:

▶ същност на интегралния възглед за света и човека;

▶ общи принципи за постигане на успехи и щастие;

▶ физическа култура и правилно дишане;

▶ здравословно хранене и готвене;

▶ индивидуални и групови психорегулиращи и недогматични духовни практики, градивно изкуство;

▶ оптимално възпитание, насочено към изграждане на пълноценни нравствени взаимоотношения;

▶ есенциално, предимно приложно образование и професионално ориентиране;

▶ предоставяне на знания и умения за справяне при спешни и извънредни обстоятелства;

▶ съобразяване с хармонията в околната среда, възможности за живот сред природата и за екоземеделие. Постигане на устойчив баланс с технологичната сфера;

▶ опазване и адекватно ползване на културното наследство.

 

За да илюстрираме магистралните житейски насоки, които обобщават тази интегрална практика за всеки от нас, използваме схемата на човешката длан.

Книгата "Денят се познава от сутринта" на Фондация Интегра България, можете да закупите, с 20% отстъпка, чрез сайта на Издателство Изток - Запад.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.