Съхранение в облака - толкова добра идея колкото звучи?

Pinterest LinkedIn +

Бумът на така наречените облачни (cloud) услуги напоследък превърна идеята за отдалечено съхраняване на данни (върху уеб сървър, а не локално) от екзотика в ежедневие. Напоследък почти всяко ново мобилно устройство идва с една или повече опции, препращащи към вездесъщия "облак". Нещо повече – много производители започнаха да се "изхитряват" и да пестят от цената на локална памет (флаш карти, SSD или твърди дискове), и вместо това предлагат "безплатно" пространство за съхранение на информация онлайн.

Това на пръв поглед звучи като страхотна възможност – че кой не обича безплатното? Но запазването на вашите лични данни в уеб – особено, ако са с по-чувствителен характер (важни документи, банкови извлечения, договори и др.), може би не е чак толкова добра идея, колкото звучи в рекламните слогани.

Какво се случва после?

Това е един от най-важните въпроси, които възникват по повод на съхранението на информация в облака: Какво се случва с вашите ценни лични данни, ако решите да не използвате дадена услуга и закриете акаунта си? Дали ще бъдат надлежно (и надеждно) изтрити и напълно заличени, или ще останат архивирани, "скрити" някъде из необятните дебри на интернет пространството?

Ако е така, при евентуален пробив в сигурността на съответния сайт, те могат лесно да бъдат откраднати и да станат достояние на недобросъвестни лица. 

И дали, ако случаят е такъв, можете да потърсите правата си по съдебен ред? Имате ли възможност да принудите компанията, оказвала ви услугата за съхранение, да ги изтрие перманентно и да ви предостави доказателства за това?

Важни въпроси, чийто отговор е добре да потърсите преди, а не след като започнете да използвате дадена cloud услуга за съхранение на ценна, персонална информация.

Да използвам или да не използвам защита?

Една от най-широко рекламираните опции на cloud съхранението на информация е нейната лесна достъпност – от всяка точка на интернет, от всяко устройство с достъп до световната мрежа. 

Това, уви, е нож с две остриета. От една страна, ви улеснява неимоверно, когато искате да споделите информация, записана в облака – снимка или email да речем. Това става буквално с един клик на мишката или почукване на сензорния дисплей. 

От друга, при важна или поверителна информация, тази прекрасна услуга може да превърне живота ви в кошмар, ако тя стане публично достояние по невнимание. 

Затова винаги е добра идея, когато качвате такава информация онлайн, тя да бъде предварително защитена с парола за достъп. Нещо повече – самият процес на качване (upload) е добре да се извършва по защитен начин – с криптирана връзка или през https протокол.

Къде точно се пазят моите данни?

Важно е да се осведомите и къде точно се намират (географски) сървърите и как се съхранява информацията, която качвате в облака. Това може да не е от чак такова съществено значение, ако става дума за данни на физически лица, но ако въпросът е свързан с бизнес информация, мястото, където се пази тя, често е от изключителна важност. 

Така например, ако не живеете в САЩ, но сървърът, където се съхраняват вашите данни, е на щатска територия, можете да попаднете под ударите на така наречения Патриотичен закон и американските правозащитни органи да получат достъп до тях при определени условия.


Сподели.