Държавно и частно здравно осигуряване в Германия

Pinterest LinkedIn +

Основни характеристики

Здравното осигуряване в Германия има две нива – държавно (GKV) и частно (PKV). Държавното здравно осигуряване е задължително за всички, които са решили да пребивават в Германия постоянно. То е достъпно за всеки, докато при частното здравно осигуряване има условия. За частно здравно осигуряване в Германия се кандидатства. Под внимание се взема здравният статус, който служи за основа при определяне на вноските, а не доходът. 

Кой може да кандидатства за здравно осигуряване в Германия?

Не всеки може да получи обществено здравно осигуряване, както и частно такова. За държавно здравно осигуряване могат да кандидатстват следните:
- всеки с договор за работа
- студенти
- самоназначени с доход
- регистрирани като безработни (тук има условия). 

Само безработните от Латвия, Естония, Литва, Полша, Словакия, Словения, Чехия и Унгария имат право на държавно здравно осигуряване в Германия, но само ако са се осигурявали в родната си страна. 

При частното здравно осигуряване често се изисква минимален период с постоянен адрес, а чуждестранните лица следва да са били обект на държавно здравно осигуряване за дългосрочен период. Обикновено обект на частно здравно осигуряване са следните:
- Служители с брутен доход над задължителната осигурителна граница
- Държавни служители
- Самонаети лица и лица на свободна практика

Предимства и недостатъци

Общественото здравно осигуряване в Германия е сравнително евтино. Работодателите плащат половината от Вашия принос, та за Вас остават 7,6% от заплатата Ви. Достатъчно е един от членовете на семейството да е здравно осигурен, за да включва цялото семейство. Таксите се определят от държавата. 

Има условия – само наети, студенти или безработни могат да се осигуряват. Не всичко се покрива от държавното здравно осигуряване. За срещи с лекари се чака повече. 
Частното здравно осигуряване не зависи от дохода, тоест при по-високи доходи може да се окаже по-евтино в сравнение с държавното. Качеството на лечение е по-високо и не се чака за срещи с лекар. 

Въпреки това не включва членовете на семейството. Всеки отделно следва да плаща за частно здравно осигуряване в Германия. Процедурата по кандидатстване е значително по-сложна, тъй като се изисква цялата медицинска история и статус. Това е и основата за изчисляване на размера на вноската и не се препоръчва за хора с усложнена медицинска история, защото вноската ще бъде значително завишена. 

Налице са над 200 доставчици на здравни услуги в Германия. Можете да сравните условията на всички и изберете най-добрия, който удовлетворява нуждите ви чрез krankenkassenzentrale.de.

Сподели.