Българската платформа Daskal.eu предизвика световните технологични гиганти

Pinterest LinkedIn +

Независим сравнителен анализ на системите за онлайн обучение показва, че платформата Daskal.eu изпреварва водещи международни компании по някои ключови показатели.

Българската образователна платформа Daskal.eu предизвика някои от най-големите международни разработчици на системи за управление на учебното съдържание (т.нар. LMS – Learning Management System). Според нов сравнителен анализ на платформите за дистанционно обучение, изготвен от независим експертен източник, българският софтуер изпреварва водещи световни играчи в този бранш по някои от най-важните показатели. Припомняме, че Daskal.eu е завършена LMS система, разработена в България, която се използва от основни, средни и висши учебни заведения, както и от отделни преподаватели.

Новият сравнителен анализ е създаден от Борис Михайлов, експерт по дистанционни образователни системи и заместник-директор на Образцовата математическа гимназия "Академик Кирил Попов", гр. Пловдив.

"Живеейки в дигиталната ера, ние сме изправени пред феноменални възможности да променим живота си, начините на учене и достъпа до информацията. Но заедно с това сме поставени и пред трудността при избора на онлайн продукти и решения, още повече когато този избор се отнася до нашите деца учениците ни. Предизвикателството за училищното ръководство и за учителите се състои в това да се вземе информирано решение коя интернет базирана учебна система ще бъде най-добра за училището, преподавателите и учениците" − споделя г-н Михайлов.

Създаденият от него сравнителен анализ е достъпен тук.

Той обхваща всички важни аспекти от навлизането на онлайн платформите в образователния процес – административни, педагогически, технологични, психологически, както и придобиването на умения в резултат от обучението. Още при първи прочит прави впечатление, че Daskal.eu има предимство пред останалите образователни платформи по някои от най-важните показатели. Такива са например наличието на система за виртуална класна стая, както и възможността за избор на учебно съдържание извън учебното заведение. Българската платформа изпреварва останалите конкуренти и по показател "Интелектуална емпатия − поведенчески модели от видео съдържанието". Тя се представя добре и в други ключови сфери като изграждането на социални умения и ученето за света около нас.

"През последните години ние вложихме много усилия в това да създадем една модерна образователна платформа, съобразена с най-новите световни тенденции и същевременно – със спецификата на образователния процес и обществените нагласи в България. Проектът ни вече беше високо оценен от редица международни организации, включително и от социалната мрежа Facebook, а доброто представяне в настоящия сравнителен анализ затвърждава нашето убеждение, че сме на прав път" - споделя Калоян Кирилов, основател на Daskal.eu.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.