Значението на колекторска агенция ЕОС Матрикс

Pinterest LinkedIn +

ЕОС Матрикс е най-голямата колекторска агенция в България. Тя оперира на пазара от повече от 15 години, като за този период е разкрила два офиса в страната и разполага с над 350 висококвалифицирани служители, които прилагат международно приети добри практики за работа.

Компанията е част от финансовата група EOS Group, с основен фокус събиране, управление и изкупуване на вземания и с над 30-годишен опит в областта.

ЕОС Матрикс членува в Германо-българска индустриално-търговска камара и е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции в България. А значението на фирмата за бизнеса и икономиката е голямо.

Необходимост от услугите на ЕОС Матрикс.

Всяка компания, която предлага стока на изплащане или финансова услуга, в един определен момент се е сблъсквала с проблеми с просрочени вземания от клиенти. Натрупването на такива обичайно води до негативни последици за фирмите, а това се отразява и на цялостния икономически цикъл. Данните от ежегодното проучване на EOS „Навици на плащане в Европа“ сочат, че 26% от компаниите в страната чувстват заплаха за съществуването си. На практика просрочените вземания влошават ликвидността на компаниите, което води до загуба на печалба, проблеми с паричния поток и по-големи разходи за лихви. В резултат, доста от компаниите се отказват от инвестиции, а други преустановяват наемането на нови служители или увеличават цените. Това, от своя страна, намалява покупателната способност на потребителите, което се отразява зле на икономиката в страната.

Използването на услугите на ЕОС Матрикс от страна на фирмите на първо време освобождава ценен вътрешен ресурс, който може да бъде съсредоточен в основната дейност на фирмата. Данните от изследването сочат, че 11% от годишния оборот на бизнеса е бил възстановен от външни доставчици на услуги по събиране на вземания. А всяка фирма разпределя тези средства според собствените си приоритети. Най-голям процент погасяват собствени задължения (58%). Разкриването на нови работни места също е водещ фактор (48%), а това позволява разширяването на бизнес сегмента. Други влагат средствата в научно-изследователска и развойна дейност или инвестиции на финансовите пазари.

Дейността на ЕОС Матрикс защитава интересите и на двете страни, като консултира просрочилите клиенти за това как най-бързо да се справят със забавените задължения, прилагайки индивидуален подход към всяка конкретна ситуация.Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.