Технологии на зелено

Pinterest LinkedIn +

Пестенето на енергия се превърна в мото на различни кампании през последните години – от използването на енергоспестяващи крушки до създаването на къщи, захранвани изцяло от зелена електроенергия.

В областта на съвременните технологии "зеленото" сравнително отскоро е на мода. На обикновения потребител едва ли му остава време да прецени каква енергия харчи домашният компютър, често оставян да работи безцелно часове наред. Големите корпоративни компании в ИТ сектора като Майкрософт обаче все по-често търсят иновативни и екологично съвместими решения за оптимизация на работата на поддържаните от тях сървъри.

Сред тези решения могат да бъдат както използването на т. нар. тънки компютри, така и виртуализацията на сървърите. Какво означава това? Използването на специален софтуер за оптимизация и контрол на тяхната работа. Тоест ако приемем, че една компания разполага с три сървъра, да има възможност за по-ефективно и енергосъобразно контролиране на тяхната работа и, когато няма нужда от някои от ресурсите, те автоматично да спират работа.Според данни, изнесени по време на провелата се в София дискусия на тема "Зелени технологии и виртуализация", от общата енергия, използвана от един сървър, 50% отива за неговата работа , а останалата за неговото охлаждане, ако не се използват зелени технологии. Повечето американски компании са изчислили, че тяхното използване може да намали консумираната енергия с 15%. Интересен е фактът, че 2% от емисиите на CO2 се произвеждат от ИТ сектора.

Трудни решения

Ако през последните 2 години зелените технологии се използваха само с цел оправдаване на разходи, то сега се наблюдава тенденцията за по-честото им използване с екосъобразна цел. Влияние за това според Ангел Захариев - търговски представител на Gartner за България - ще окажат и все по-сериозни регулаторни режими. До 2014 година се очаква те да се отразят върху стратегиите на 2/3 от фирмите. Рецесията обаче според него може да забави налагането на зелените технологии. Други фактори, които са от значение при използването им, са цената и отношенията между клиенти партньори и доставчици.Перспективи


Очакванията са, че инвестициите в зелено ще придобиват все по-голямо значение през следващите години. Според данните се очаква 16,5 % (до 834,6 млн. евро) ръст на пазара на виртуализация в региона на Европа, Близкия Изток и Африка. Все повече компании от ИТ сектора ще насочат усилията си за създаване на нови технологични решения за охлаждане на все по-мощните системи, така че технологиите да бъдат в услуга не само на бизнеса, но и да са съобразени с екологичните норми.

Автор: Мартин Иванов

Сподели.