Регистрация на фирма – важното по темата

Pinterest LinkedIn +

Темата за регистрация на фирма е особено популярна през последните 10 години в България. Стартирането на бизнес в страната ни стана бърз, лесен и нескъп процес поради няколко причини. Две основни сред тях са появата Търговския регистър през 2007 г., както и, че минимално изискуемият капитал за регистрация на фирма ЕООД или ООД стана от 5000 лева на само 2 лева.

Идеята на това намаляване на капитала беше да се стимулират микро и малките бизнеси в България, като се насърчат повече хора да стартират собствени бизнеси, което да се отрази благоприятно на икономиката като цяло. Мярката има своя ефект, като до преди пандемията в България се регистрираха по близо 4000 фирми на месец – както ЕООД и ООД, така и ЕТ, АД и ЕАД, а също и по-непопулярните форми като събирателно дружество и командитно дружество с акции.

Как се регистрира фирма?

Както вече споменахме, регистрацията на фирма в момента е достъпен и бърз процес. В информационната ера буквално сме затрупани от всякакъв вид информация и почти няма нещо, на което да не можем да се научим сами от интернет.

Процесът по откриване на фирма не прави изключение. Виртуалното пространство гъмжи от информация по темата, като е достатъчно да напишете в търсачката „регистрация на фирма“, за да получите веднага адекватна информация по темата. Ще имате възможност да се запознаете със стъпките и необходимите документи, а ако имате и електронен подпис, ще можете да си подадете документите директно по електронен път без да се налага да посещавате на място Агенцията по вписванията.

Разбира се, трябва да се има предвид нещо изключително важно – въпреки, че информацията е общодостъпна и с малко повече търпение и упоритост бихте могли да се справите с документите сами, то не трябва да забравяте, че регистрацията на фирма в никакъв случай не е просто едно попълване и подаване на документи към Търговския регистър. В никакъв случай.

Откриването на нашата фирма е полагането на основните на нашия бизнес и адекватното изготвяне на документите, които трябва да са изцяло съобразени с особеностите на нашето бизнес начинание, е от изключителна важност. Предвид, че в момента услугата по регистрация на фирма е изключително достъпна, винаги съветваме да се обръщате към професионалисти, които ще се погрижат за важните въпроси в процеса.

Въпроси при регистрация на фирма

А те не са никак малко. Ето и някои от най-честите въпроси, които възникват за бъдещите собственици на бизнес, когато решат да отворят своя фирма:

 • Какви са особеностите при избора на име?
 • Има ли изисквания за адреса на фирмата?
 • Как да формулирам предмета си на дейност?
 • Колко е добре да бъде капиталът?
 • Задължително ли фирмата трябва да има управител?
 • Колко управителя може да има фирмата?
 • Колко съдружника може да има фирмата?
 • Каква е разликата между съдружник и управител?

Това са само част от въпросите, които често задават бъдещите предприемачи. Препоръчваме на всеки, който е решил да открива фирма и не знае отговорите на някой от въпросите, просто да се обърне към професионалист.

Документи за регистрация на фирма ЕООД и ООД

Документите при регистрация на ЕООД и ООД са почти еднакви, с разликата, че някои от тях се наричат по различен начин при единия и другия тип дружество. Ето ги и тях, съответно за ЕООД и ООД:

 • Учредителен акт/Дружествен договор;
 • Протокол на едноличния собственик/Протокол от общо събрание;
 • Образец от подписа на управителя/управителите (нот. заверен);
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 141, ал. 8 от ТЗ;
 • Декларация за обстоятелствата по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
 • Документ за платена държавна такса;
 • Документ за внесен в банка капитал;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ, ако документите се подават от приносител.

Цена за регистрация на фирма

Да започнем с държавните и нотариални такси, защото те винаги са фиксирани. Ако подадете документите си по електронен път с електронен подпис, държавната такса към Агенция по вписванията е 55 лева. Ако го направите на гише, таксата е 110 лева.

Нотариалните такси са само за заверка на подписа на управителя/управителите на фирмата – 6 лева за всеки управител.

Банковите такси при регистрация на фирма са за откриването на набирателна сметка. Цените там варират и са 10-20 лева, като често банката има изискване да се внесат още 50 лева за захранване на самата сметка.

Ако ще регистрирате фирмата си сами, без да ползвате услугите на професионалисти, това ще са всичките ви разходи около самата регистрация.

Хонорарите на различните специалисти варират от 100 до към 300 лева за обикновените фирми.

Срок за откриване на фирма

В момента една фирма може да се регистрира буквално за един работен ден. Примерно, ако подадете документите в понеделник до обяд, ако всичко с документите ви е наред и не ви дадат отказ или указания за отстраняване на нередовности, то фирмата ви би трябвало да е готова още на следващия ден.

Накрая подчертаваме, че настоящият материал не представлява правна или каквато и да е друга консултация, а просто очертава рамките на процеса по регистрация на фирма. За всякакви правни въпроси във връзка с процеса, съветваме да се обърнете към професионалисти.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.