Музикаутор свиква редовното си годишно отчетно-изборно събрание

Pinterest LinkedIn +

Управителният съвет на сдружението на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели, за колективно управление на авторски права МУЗИКАУТОР на основание чл. 11, ал. 1, 2 и 3 от Устава на сдружението, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 31 март 2012 година (събота) от 9:00 часа в зала №10 на НДК.

Събранието ще протече по следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на сдружението за дейността на МУЗИКАУТОР за 2011 година
2. Отчет на Контролно-финансовата комисия на сдружението за 2011 година
3. Приемане на бюджет на сдружението за 2012 година
4. Промени в Устава
5. Промени в Правилата за разпределение
6. Освобождаване и избор на нов член на Управителния съвет
7. Разни

Общото събрание се счита законно, ако присъстват повече от половината от членовете му. В случай, че не се явят необходимият брой членове, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред, като ще се счита редовно, независимо от броя на явилите се членове, съобщават още от МУЗИКАУТОР.

Сподели.