„Културата е в опасност!" - предупреждават артисти от НПО „36 маймуни"

Pinterest LinkedIn +

С открито писмо до министъра на културата Кръстю Кръстев, Парламентарната комисия по култура и медии, министър-председателя акад. Николай Денков и вицепремиера Мария Габриел артисти от независимия сектор правят опит да привлекат по-сериозно политическо и обществено внимание върху действията и управлението на Национален фонд „Култура". Ролята на Фонда има голямо (включително стратегическо) значение за развитието на независимата културна сцена в България. Годишният бюджет, с който разполага, се разпределя на конкурсен проектен принцип и е насочен към културни оператори и творци на свободна практика, които всъщност представляват съществена част от заетите хора в сферата на различните изкуства в България.

Пишем това писмо с висока степен на загриженост за българската независима сцена. Повод за нашата тревожност дава поведението на административното ръководство на Национален фонд „Култура" и основно на неговите директор и юридически консултант" – така започва откритото писмо, което е съпроводено с подписите на над 80 души от независимия културен сектор и в момента продължава да събира подписи под формата на петиция.

И по-нататък продължава: „Свидетели сме на грубо погазване на основни морални ценности, злоупотреба със служебно положение с цел дискредитиране и всяване на страх сред културните организации и артистите, изнасяне на невярна информация в обществени медии, въвеждане на дискриминационни правила за допустимост в програмите на фонда. С всичко това сериозно се уронва престижът на Националния фонд „Култура", а нормалното съществуване на свободната творческа сцена е поставено под сериозна заплаха, да не говорим на нейното развитие, което на практика се възпрепятства".

Повод за тази остра позиция е дело, което Националният фонд „Култура" завежда към една творческа неправителствена организация – „36 маймуни". Фондът изисква връщане на сумата по два проекта, възлизаща на обща стойност 182 085 лв. и лихви в размер на 3985 лв. Проектите не са приключени (дори към днешна дата те все още продължават). НФК прави случайна проверка по тях в началото на тази година. Обвинението към артистите е, че не е била упомената подкрепата на НФК в няколко публикации в медиите и социалните мрежи, като голяма част от въпросните публикации дори не са на самата организация.

Другото обвинение е, че има неизпълнение на съдържателната част от проект, състоящо се в представяне на една от продукциите в РЦСИ „Топлоцентрала", наречен от директора на НФК Сава Драгунчев „тесен котериен кръг". От организация „36 маймуни" подчертават, че това е сцената, разписана и в проектното предложение, одобрено за финансиране от независима експертна комисия.

От организацията уточняват, че "всички дейности, нови представления (някои от които международни продукции), множество гастроли на европейски и български сцени, фестивални участия, събития в музеи в страната, насочени изцяло към младежка аудитория, издаване на съвременна българска драматургия във Франция, България и Финландия и изобщо – цялата артистична дейност, заради която независимите експерти от двете комисии на двата проекта са преценили, че „36 маймуни" ще получи финансиране от НФК, е изпълнена".

Тъй като искът е за много голяма сума, то разходите по делото надхвърлят 13 000 лв. Това са непосилни средства за организация с нестопанска цел, която оперира в сферата на културата в България, затова организацията е принудена да набира средства от дарители.

В упоменатия случай искането на цялата сума по проекта, означава, че едно отбелязване на логото на Фонда е по-важно от работата на всички артисти (режисьор, актьори, музиканти, художници и др.), както и от цялата организационна работа, и от самия творчески продукт или художествено произведение. То тогава следва да мислим за оповестяването на финансовата подкрепа от фонда като някакъв вид рекламна дейност на една административна организация, която рекламна дейност е по-важна от творческата дейност на бенефициерите на същия този фонд. По този начин отново се потъпква закона, който е създаден не за реклама на държавни структури, а за „ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА". Тук опасността не е само за организация „36 маймуни", а за целия сектор" – пишат още творците.

В прессъобщението дори се посочва, че някои от артистите, заявили по-рано публична подкрепа за „36 маймуни", сега биват и „сплашвани" с административни проверки на вече отчетени проекти.

Конкретните искания на артистите, заявени в откритото писмо, включват:

1. Незабавно отстраняване на директора на фонда и юридическия съветник на фонда.
2. Разработване на ясни критерии за качества и експертиза при избиране на бъдещите членове на УС на НФК. Прозрачна процедура за номинации и избор, въвеждане на открит конкурс и мандатност за директора с изисквания за необходимите за тази институция компетенции, социални умения и морални качества.
3. Разработване на ефективен механизъм за защита на бенефициерите от административен произвол.
4. Разработване на ефективен механизъм за защита от цензура.
5. Разработване на механизъм за регулярен диалог между ръководството на фонда и културните оператори и артисти.
6. Анализ на ползите/вредите при разработването на условията; оценяването и усвояването на средствата в различните конкурсни програми, базиран на обратна връзка, получена от бенефициерите и публиките.
Сподели.

Относно автора

Филолог. Работи в Автора почти от създаването му. Може да се каже, че е сред най-ревностните читатели на сайта, тъй като в качеството си на автор и редактор през годините е изчела 99% от съдържанието му. Вярва, че думите притежават голяма сила и че винаги трябва да се отнасяме с уважение и внимание към словото. Освен това е убедена, че когато нещо се прави с хъс и с любов, какъвто е случаят с Avtora.com, няма начин то да не се получи добре.