Корпоративните инвестиции в акции на Сирма Груп Холдинг нарастват с 54% през 2017 г.

Pinterest LinkedIn +

На 15.01.2018 Сирма Груп Холдинг оповести своята акционерна структура към 31.12.2017 година. Капиталът на дружеството се запазва непроменен през годината на BGN 59.360.518 разпределен на 59.360.518 акции от 1 лев.

Акционерна структура

Общият брой на акционерите на Сирма Груп към 31.12.2017 отбелязва покачване с 207 акционера или ръст от 26,64% в сравнение с една година по-рано, като сега достига 984 /в сравнение с 777 към 31.12.2016/.

Увеличаването на броя на акционерите се дължи на увеличаване на корпоративните инвеститори от 42 на 56 или ръст от 33% на броя на корпоративните инвеститори. Също нараства и броят и на частните инвеститори от 735 към 31.12.2016 до 928 към 31.12.2017 г., или нарастване от 26%.

Освен увеличаване на броя на акционерите, характерно за 2017 година е и увеличаването на относителния дял на корпоративните инвестиции от капитала на дружеството. Корпоративните инвеститори в Сирма Груп Холдинг са както институционални такива, които извършват инвестиционна дейност по занятие, така и юридически лица – инвеститори. В края на 2016 година 6.532.738 акции, или 11% от капитала на дружеството бяха собственост на корпоративни инвеститори. Към края на 2017 година инвестициите на корпоративните инвеститори нараства до 10.053.825 акции, или 16,94% от капитала на дружеството. Това нарастване от 53,90% се дължи както на привличането на нови корпоративни инвеститори, така и на увеличаване на инвестициите на някои от по-старите корпоративни инвеститори.

  Брой Акции %
Акционери над 5% 5 23 291 970 39.24%
Акционери под 5% 979 36 068 548 60.76%
 Free Float 984 59 360 518 100.00%

 

През годината трима от основните акционери на Сирма Груп Холдинг намалиха своите инвестиции под 5 % от капитала. Така броят на акционерите, държащи над 5% от капитала на дружеството, спадна от 8 на 5, които сега притежават 39,24% от капитала. Съответно с 87,78% се увеличи и свободно търгуемият обем /free float/ от акции, които към 31.12.2017 надхвърлят 36 милиона акции, или 60,76% от капитала на дружеството.

Основните акционери в Сирма Груп Холдинг, които имат инвестиции надхвърлящи 5% от капитала на дружеството към 31.12.2017 г., са физически лица, които са сред основателите на Групата:

Инвеститори над 5% Брой акции % от капитала
Георги Маринов 5 257 402 8.86%
Цветан Алексиев 4 851 376 8.17%
Чавдар Димитров 4 750 786 8.00%
Веселин Киров 4 700 786 7.92%
Огнян Чернокожев 3 731 620 6.29%
Общо над 5% 23 291 970 39.24%
     
Free Float 36 068 548 60.76%

 

Обратно изкупуване на акции

В съответствие с взето решение от Общото събрание на акционерите от 15.06.2017 г., Сирма Груп направи обратно изкупуване на 174,721 свои акции. Така към края на годината дружеството е изкупило общо 474.724 свои акции, които представляват 0,80% от капитала.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.