Книгата „Чудните дела на съдията Бао“, том 3, на Ши Юкун

Pinterest LinkedIn +

„Чудните дела на съдията Бао“ (оригинално заглавие: „Седмина юнаци и петима справедливци“) е първата книга от поредицата „Китайски загадки“ на издателство „Изток-Запад“. Във втория том на книгата китайският Шерлок Холмс – съдията Бао Джън, вече първи императорски министър (999–1062), отстъпва леко на заден план, за да се насладят читателите на удивителните бойни умения и заплетени приключения на юнаците и справедливците. Загадките обаче не намаляват.

Най-популярният средновековен роман за честни съдии и доблестни юнаци за пръв път се появява в несъкратен превод на български език от оригиналния китайски текст, създаден от Ши Юкун (ХІХ в.). Съдията Бао е любим национален герой на Китай, а неговите чудни дела, заедно с подвизите на доблестните му помощници и майстори на бойни изкуства, са филмирани повече от 80 пъти досега.

Романът, типичен представител на средновековния при­­ключ­енски китайски роман, съдържа 120 глави и лежи в основата на съвременните китайски фентъзи романи за майстори на бойни изкуства и доблестни юнаци.

Съвременен представител на този жанр е Дзин Юн, с чиито книги са пораснали няколко поколения китайски читатели и който се счита за най-продавания съвременен китайски писател.

Приятни приключения с познати и нови герои!

 

Автор

Авторът на „Седмина юнаци и петима справедливци“ Ши Юкун сътворява романа си през годините на императорите Даогуан (1820–1850) и Сиенфън (1850–1861). Годините на раждането и смъртта му не са известни; знае се, че е родом от Тиендзин. Според ред исторически свидетелства той е бил забележителен разказвач и с това се е прочул из цял Пекин. Сред неговите устни разкази най-любими на слушателите са били историите за съдията Бао. Именно те са били записани в книга, като устната проза е запазена, песните са съкратени, а цялата книга е дообработена, разделена на 120 глави и издадена под заглавието „Чути и записани истории за Лунту“. По времето на император Гуансю (1875–1908) неизвестен и до днес съставител с псевдоним Господаря на бамбука прави редакция на това издание, като запазва оригиналните 120 глави, но променя заглавието на „Сказания за доблестни юнаци и справедливци“. 

През петнайсетата година на Гуансю (1889) Ю Юе, виден книжовник на късна Цин, прочита романа и го оценява изключително високо, след което сам се заема да го редактира и обогати художествено. Ю Юе, дал съвременното заглавие на книгата „Седмина юнаци и петима справедливци“, е именит учен, писател, специалист по каноническа литература и палеография и калиграф от епохата Цин.

 

Откъс

Внезапно из далечината се донесе тракане на колелета, като на малка талига от Дзянси – шумът бързо наближаваше боровия лес. Мигновена мисъл проблесна в ума на господин Хан, той избра едно огромно дърво и се покатери по него, като се притаи в клонака му. Неочаквано талигата стигна под дървото и с трясък спря, а от нея се донесе глас:

– Денем държахме стоката под похлупак цял ден, ала сега на­около няма жива душа, я дай да я проветрим малко, а?

Друг глас отвърна:

– И аз тъй мисля. Да не се развали от задуха, че напразно ще ни отиде трудът!

Вторият глас беше женски. И ето, двамата слязоха от талигата и смъкнаха някакъв сандък, отвориха го и от него излезе малко човешко същество, на което заръчаха да се опре на дървото.

Видя това господин Хан и веднага осъзна, че тия не са добри люде, безшумно скри вързопите със сребро всред шумака и стиснал в ръка гол меч, скочи от дървото. При тая ненадейна среща оня мъж търти да бяга, ала господин Хан не се поколеба и хукна подире му, стигна го и замахна с меча по гърба му. Мъжът изстена прободен и рухна на земята. Хан Джан тозчас се върна и намери непознатата жена свита, трепери, зъбите ѝ чаткат сякаш от лют мраз. Господин Хан впери в нея острието на меча си и рече:

– Какво сте сторили вие двамата, веднага казвай правичката! И една лъжлива дума, ако чуя, тозчас ще ти взема кучешкия живот! Говорѝ!

И жената рече:

– Не се гневете, господарю, потърпете и ще ви кажа истината. Ние се прехранваме с отвличане на деца.

Тогава господин Хан попита:

– Къде пазите отвлечените момчета и момичета?

– Има нещо, дето не знаете, господарю – отвърна жената. – Князът на Сянян искаше да събере за забавление момичета певачки, от малките и невръстни момиченца най-красивите вървят за по пет-шестстотин ляна сребро. А ние с мъжа ми едвам връзваме двата края, та от немай-къде се заловихме за това тъмно дело. Днес ненадейно ни застигнахте и разкрихте вие, това е въздаяние на небесната правда, моля ви да пощадите живота ми!

Господин Хан се вгледа в детето – наистина бе момиченце, стъписано и ошашавено – и се увери, че работата наистина е нечиста.

– С какво го упоихте, та му отнехте разума? Говори! – рече той.

– На главата ѝ, където е ни-уа-гун, има прилепена упойваща питка, ако я махнете, подир малко ще се освести – обясни жената.

Щом чу това, господин Хан протегна ръка и попипа главата на детето – и наистина напипа питката, тозчас я махна и запокити край пътя, а на жената рече:

– Зло женище! Веднага си свали полата и пояса!

Не смеейки да се противи, жената изпълни заповедта, развърза ги и му ги подаде. Господин Хан издърпа и иглата от косата ѝ, избра едно малко дърво и върза жената здраво за него. После се обърна и скочи върху дървото, взе от шумака среброто и го мушна в пазва, па отново скочи долу. И тъкмо се канеше да стори още нещо, когато момичето дойде на себе си и заплака болно.

– Я кажи, всичко ли разбираш сега? – попита я господин Хан. – Как ти е името?

А детето отвърна:

– Казват ми Цяодзие.

Щом чу това, господин Хан се слиса от изумление:

– Я кажи, вуйчо ти не се ли казва Джуан Джихъ?

– Точно той е – отговори детето. – А вие, чичо, отде го знаете?

При тия думи Хан Джан тайно поблагодари на Буда: „Без да ща, спасил съм Цяодзие и така си спестих доста труд.“ И понеже видя, че вече се разденва, той се побоя да не се окаже в неудобно положение и веднага рече:

– Фамилното ми име е Хан, познаваме се с вуйча ти. Слушай сега, подир малко, когато мине някой оттука, почни да викаш: „Помощ, спасете ме!“, и им кажи да те изпроводят у дома. А ония, дето те отвлякоха, вече ги улових.

След тия думи той скочи и бързо пое към град Черничев цвят.

Книгата „Чудните дела на съдията Бао“, том 3, на Ши Юкун, можете да закупите с 20% намаление от Издателство Изток – Запад.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.