Животни са се появили на Земята по-рано, отколкото сме предполагали

Pinterest LinkedIn +

Преди около 541 милиона години животът на Земята се е появил. За период от 53 милиона години гигантски морски създания, червеи и други странни същества изпълнили първичните морета. Почти всички първообрази на животинското тяло, които съществуват днес, са се появили в примитивна форма през това време.

Или така мислеха учените досега.

Всъщност един нов анализ показва, че камбрийският взрив може и да не е бил истински взрив, а по-скоро поредица от вълни, чието начало е милиони години по-рано от предполаганото.

"Няма съмнение, че в Камбрия е имало експлозия от тела с две симетрични страни – това са всички животни, с изключение на гъбите, коралите, медузите и така нататък", обяснява водещият автор на проучването Рейчъл Ууд от Университета в Единбург, Шотландия.

Но последните изкопаеми открития, датиращи от периода на Едиакаран (от 635 милиона до 542 милиона години), показват, че много нови видове мекотели се появяват много преди съществата със скелети по време на Камбрия.

Учените провели задълбочена оценка на съществуващите изследвания в области като геохимия, стратиграфия и палеонтология. Те анализирали и изкопаемите находки както от Едиакарана, така и от Камбрия, създавайки първата интегрирана картина на случилото се преди, по време и след двата периода.

Те установили, че някои физически характеристики, открити в камбрийски същества, също присъстват в по-стари организми. Тези колекции от същества образуват преходен мост "между това, което се смята за типично за Едиакаран, и това, което е типично Камбрия", казва Ууд.

Новото изследване ще помогне на учените да проучат ранното животинско разнообразие като непрекъснат процес, "вместо да мислят, че всичко това се случва за много кратък период от време в Камбрия", отбелязва водещият автор.

"Ще започнем да разбираме истинските темпове и динамиката на еволюцията и произхода на сложността на животните", добавя Ууд.

Източник: Pixelmedia.bg

Сподели.