Десетте заповеди на информационните технологии

Pinterest LinkedIn +

Ролята на информационните технологии днес е ускоряване на процеса на получаване, разпространяване и използване на нови знания в обществото ни. Възникването и използването на информационните технологии днес е своеобразна революция, която е довела до коренна промяна в обработването на информация и е повлияла в значителна степен на отношенията помежду ни, както и на качеството ни на живот. Днес всяка една сфера от живота е променена от тези технологии, независимо дали ще започвате бизнес, ще заемате пари (låna pengar) или желаете да увеличите знанията си в дадена насока.

Оказва се обаче, че колкото повече се развиват информационните технологии, толкова по-уязвими стават, защото сигурността им зависи от морала на потребителите. Ето защо са създадени етични принципи, които трябва да се спазват при работата с тях. Това са така наречените десет заповеди, които са основата на кодекса за ползване на ИТ. Нека ги разгледаме тук.

Заповед №1: Не трябва да използвате компютъра си с цел да навредите на други хора.

Заповед №2: Не трябва да се бъркате в работата на останалите потребители в компютърната мрежа.

Заповед №3: Не трябва да ползвате файлове, които не са предназначени за свободно ползване. Такива файлове са защитени от авторско право и за ползването им трябва да платите такса.

Заповед №4: Не трябва да използвате компютъра си за кражба или измама.

Заповед №5: Не трябва да използвате компютъра си за разпространение на лъжлива или невярна информация.

Заповед №6: Не трябва да използвате краден софтуер, или такъв, за който не сте получили лиценз по надлежния ред.

Заповед №7: Не трябва да използвате нито компютърно оборудване, нито ресурси без разрешението на създателите им или без да сте платили за ползването им.

Заповед №8: Не трябва да си присвоявате чужда интелектуална собственост или труд.

Заповед №9: Трябва да помислите за възможните последствия върху обществото от програмите, които създавате, или от системите, които разработвате.

Заповед №10: Трябва да използвате компютъра си с известно самоограничаване, като зачитате и уважавате останалите хора и техните права.

Както във всички кодекси, заедно с изброените заповеди съществуват и обществени морални норми, които включват честно изпълнение на задълженията, които имате, проявата на професионална и социална отговорност, повишаване на квалификацията, равноправие между расите и половете и много други. Но освен тях има и норми, основани на спазване на четирите основни морални принципи на информационните технологии, които са:

  • Поверителност – това е правото на човека на свободен частен живот, правото да се защити от органите на властта и от останалите хора. Спазването на този принцип е много важен при създаването на автоматизирани банкови данни, които съдържат лична информация за човека. Затова създателите на такива информационни системи трябва да осигурят конфиденциалността на поверителната информация.
  • Точност – точно спазване на инструкциите при обработката на информация и работа с ИТ системи.
  • Лична собственост – частната собственост е неприкосновена и включва авторското право.
  • Достъпност – правото на хората да получат достъп до информация, която е разрешена по всяко време и на всяко място.
Технологията отваря вратата за много възможности, включително и за това да заемате пари без кредитна информация (låna pengar utan uc 2018), но внимавайте да не злоупотребявате с тези възможности, тъй като това ще ви струва скъпо.
Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.