Топ 10 стряскащи печатни реклами

Google+ Pinterest LinkedIn +


Елементът на изненадата е един от фундаментите в рекламния бизнес – наистина добрата реклама най-често кара потребителя да ококори очи и зяпне с уста. Или дори да се ужаси, а не рядко и да се отврати. Най-често ефектът на шока е търсен умишлено при кампании, целящи да насочат вниманието на обществото към даден проблем от социално или здравословно естество. Но не непременно. Тук ще видите 10 реклами, най-мекото определение за които е ... обезпокоителни.

Сподели.