Пазарът на кредити в България – какво трябва да знаем за него?

Pinterest LinkedIn +

Пазарът на кредити в страната е изключително динамичен и всяка една банкова и небанкова институция се стреми да привлече повече клиенти, като предлага интересни продукти, олекотена процедура на кандидатстване, бързо одобрение, премахване на някои такси. С появата на бързото кредитиране пазарът стана още по-интересен. Компаниите, предлагащи подобни продукти, лесно откриха множество клиенти, които посягат именно към техните телефонни номера при нужда от пари, вместо да звънят на списък от приятели и познати. И така исканията за краткосрочен заем вече не целят само покриване на разходите до получаване на трудово възнаграждение. Използват се и за много други цели – покупка на техника, почивки, екскурзии, спешни ремонти.

Каква е разликата между банковите и небанковите кредити?


Банковите кредити се отпускат само от специализирани учреждения – банки. При тях има по-ниска лихва на годишна база, но сроковете за погасяване на взетите пари обикновено са повече от година, като при ипотечните кредити стигат и до над 20 години. Бързите кредити заеха нишата на парите назаем от приятел. Естеството на тези финансови продукти предполага малка сума, изтеглена за кратък период от време, която трябва да бъде върната при начисляването на определена лихва. Но докато при банките лихвата е на годишна база, при краткосрочните бързи заеми често се случва да е на дневна база или за определен период – например 30 дни. Тегленето на бързи кредити от Vivus например има 0 лева оскъпяване, ако е за първи път. Подобни промоции има и при другите компании от бранша. Други сходни предложения са кредит без оскъпяване, ако клиентът взема за първи път или пети, шести, седми и т.н. Една много сходна черта е собствеността на институциите. Както при банките, така и при фирмите за бързи кредити големите играчи са и български, и големи чужди имена. Разбира се, всяка една фирма, независимо от нейните капитали, се стреми да изгради добро име на пазара и много от тях успяват.

Какви са сумите, които могат да бъдат взети?


Максималните суми зависят много от това какъв точно продукт се потребява. Сегментът за физически лица е много добре разработен и често един човек може да изтегли няколкостотин хиляди лева. Примери за такава дългосрочна обвързаност са жилищният и ипотечният кредит. Повечето банки предлагат заеми за по-големи суми – например минимум 1000 лв. и нагоре. Това е така, защото броят на вноските и техният размер може да бъде разпределен във времето спрямо възможностите на клиента. Някои банкови институции полека–лека се опитват да се настанят и в сегмента на бързото кредитиране, предлагайки и заеми за по-малки суми.

При бързите кредити условията са доста по-различни. Както вече стана дума, това са краткосрочни заеми, които се връщат най-често в срок под една година. Вариантите за получаване на финансиране са от 50 лв. до 5000 лв. в зависимост от избрания продукт. Когато се вземат бързи кредити от Vivus например, може да бъдат взети от 50 до 1300 лв. под формата на кредит до заплата. Има обаче компании, които разработват две направления – кредит до заплата и кредит на вноски. Първият обикновено има лимит до 500 – 600 лв., докато вторият може да достигне и до 5000 лв. Всичко е въпрос на предпочитания от страна на фирмата как и в каква насока ще развива своите продукти.

Особености на кредита до заплата


Особеното при кредита до заплата е, че обикновено трябва да бъде погасен в точно определен срок на точно определена дата в пълен размер. Удължаването на срока обикновено се таксува допълнително. При бързите заеми, които се изплащат на вноски, се предоставя погасителен план на клиента. В него са описани броят вноски, падежната дата, избраният начин на внасяне и сумата на всяка една от вноските.

При желание за вземане на какъвто и да било кредит обаче всеки един клиент трябва да се опре на едно златно правило, което много кредитни експерти горещо препоръчват. То е, че размерът на всички вноски по изтеглени заеми не трябва да надвишава 40% от нетния доход на домакинството за месеца. Ако се търси допълнително финансиране и то ще ощети или натовари семейния бюджет допълнително, то е най-добре да се провери има ли как да се намалят всички разходи, за да се изплати по-бързо заемът.

Какво е ЦКР и защо е важно да имаме добро досие там?


Централният кредитен регистър, или още известен като ЦКР, е често използвано понятие, особено в сферата на бързото кредитиране. Регистърът се поддържа от Българската народна банка и показва данни за кредити за физически лица, еднолични търговци и юридически лица за срок от 5 години назад. Това означава, че дори даден клиент да е имал проблем с погасяването на заем през годините, фактът ще бъде видим и достъпен за институциите. При тегленето на бързи кредити от Vivus и компании, предлагащи сходни продукти, всеки клиент се проверява. От това дали има добро или лошо досие компанията преценява какво рискува, ако отпусне или не дадения заем. Практика за повечето от големите играчи на пазара е клиенти с лошо досие да получават отказ. От една страна този момент е неприятен за искателя, но пък от друга, колкото и да звучи странно, фирмата прави до известна степен услуга на клиента, защото му спестява разход, който той не е готов да посрещне в определените срокове.
Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.