„Немска класическа философия“, Димитър Денков

Pinterest LinkedIn +

Немската дума за история – Geschichte, означава случило се, но има връзка с напластяване, наслояване във времето, включително на знания, разказ, повествование, както казваме „разкажи ми една история“ – обяснява проф. Димитър Денков в „Немска класическа философия“. В нея той ни разказва историята на една философия чрез представяне на биографиите и обясняване на основните произведения, идеите, теориите, езика и делата на нейните представители във връзка с непосредствените условия и последващото им развитие, често неподозирано от самите философи. За това помагат и откъси от техни произведения, повечето явяващи се за пръв път в български превод.

Този забележителен труд проследява развитието на немската философска мисъл от XVI до XIX в. Връщаме се в зората на Реформацията, за да срещнем Лутер и Меланхтон и да бъдем свидетели на промените в езика, обществото, църквата, университетите и философското образование. Ще проследим как в следващите векове се зараждат идеите за национално просвещение, как се изграждат понятийният апарат и образците на философска и научна систематика – в главните роли тук ще видим Лайбниц, Бьоме, Томазиус, Волф и Кант. По-късно ще се запознаем, спорим и разговаряме наум с Фихте, Шелинг и Хегел за Аз-а и делото, знанието и съзнанието, личността и нацията, държавата и правото, идеала и историята. Накрая ще преминем отвъд границите на рационалността и ще се приближим до съвремието с късния романтизъм и естетизацията от Шилер; ирационализма на Шопенхауер; кантианските и хегелианските школи; реформиращата критика на Фойербах и началата на историческия и диалектическия материализъм у Маркс и Енгелс, отвеждащ от обяснение към промяна на света.

416 с., твърда корица, 30 лв.

Книгата „Немска класическа философия“, от Димитър Денков, можете да закупите чрез сайта на Издателство Изток - Запад. 

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.