„Кратка история на равенството“, Тома Пикети

Pinterest LinkedIn +

Икономическите въпроси са твърде важни, за да бъдат оставени само на ограничена група специалисти и управленци. Общественото усвояване на това познание е съществено условие за промяна на властовите отношения. – Тома Пикети

Тома Пикети предлага нов поглед над историята на равенството, като проследява дългогодишното развитие на обществените различия между социалните класи. В изследванията си се опира на силното убеждение: пътят към равенството е битка, започнала отдавна, и трябва да продължи през ХХІ в., при условие че се включат всички.

288 с., мека корица, 21.90 лв.

 

Откъс

Настоящото издание предлага сравнителна история на неравенството между социалните класи в човешките общества. Но по-точно казано – история на равенството, защото, както ще видим по-нататък, съществува отколешно движение за по-голямо социално, икономическо и политическо равенство.

Тук не става дума за мирна, а още по-малко за гладко протекла история. Бунтове и революции, социални битки и кризи от всякакъв характер играят главната роля в историята на равенството – нашия предмет в книгата. Тази история е осеяна с много моменти на връщане назад и затваряне на различните групи в собствените им черупки.

Остава сигурно обаче, че поне от края на ХVІІІ в. можем да говорим за историческо движение към равенство. Светът от началото на 20-те години на ХХІ в., колкото и несправедлив да изглежда, е по-егалитарен от този през 1900 г. или петдесетте години на ХХ в., който от своя страна е по-егалитарен в сравнение с годините около 1850 или 1780. По-точно развитието варира в различните периоди, както и според това за какво неравенство става дума: дали между социалните класи, определяно от юридическия статут, собствеността над средствата за производство, нивото на доходите, или в зависимост от образованието, пола, националния и расово-етническия произход – все аспекти, които ще ни интересуват по-нататък. Независимо от избрания критерий обаче, в дългосрочен план изводът е един и същ: в по-голямата част от регионите и обществата на планетата, и в известна степен в световен мащаб, между 1780 и 2020 г. наблюдаваме развитие към по-голямо равенство по отношение на статута, собствеността, доходите, пола и расата.

В интервала 1980–2020 г. е следвана именно тази тенденция. Тя понякога е много по-сложна и напълно различна от онова, което понякога ни се струва, стига само да се погледне в световна и многомерна перспектива.

Дългосрочният стремеж към равенство се заражда още през ХVІІІ в., но е ограничен по своя размах. Ще видим, че в значителна и неоправдана степен неравенства продължават да се установяват в много отношения (статут, собственост, власт, доходи, пол, произход и т.н.). Те често допълнително усилват взаимно въздействията си на индивидуално ниво. Изводът, че съществува стремеж към равенство, в никакъв случай не е повод за ликуване, тъкмо обратното. По-скоро става дума за призив битката да продължи върху солидна историческа база. Като се съсредоточим над начина, по който реално се е осъществявало това движение, можем да извлечем ценни уроци за бъдещето и да разберем по-добре битките и мобилизацията, които са го направили възможно, както и институционалните механизми и правните, социални, фискални, образователни, електорални системи, позволили превръщането му в трайна реалност.

За жалост, процесът за изграждане на справедливи институции често е отслабван от историческа амнезия, интелектуален национализъм и ограничени познания. За да продължим по пътя към равенството, трябва спешно да се върнем към историята и да излезем извън националните и дисциплинарни граници. Настоящият труд е едновременно книга за историята и социалните науки, оптимистична книга и книга за гражданската инициатива и самоорганизация и се опитва да подпомогне напредъка в тази област.

Книгата „Кратка история на равенството“, от Тома Пикети, можете да закупите чрез сайта на Издателство Изток - Запад.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.