Какво е ЦКР и как да подобрим кредитния си рейтинг?

Pinterest LinkedIn +

Kакво означава ЦКР, кога се влошава и може ли да се подобри?

Кредитният рейтинг е основен фактор за определяне на вашето финансовото състояние и дали ще получите одобрение за кредит или не. Той показва вашата надеждност към финансовите институции, затова е важно да предприемете стъпки, за да подобрите своя кредитен рейтинг, ако той е лош.

Какво е ЦКР?

Абревиатуарата ЦКР е синоним на кредитен рейтинг или кредитна история, но всъщност означава Централен кредитен регистър. В ЦКР се съдържа цялата информация относно кредитни услуги, отпускани в страната и се управлява от Българската народна банка. 

В ЦКР се вписват всички заеми на едно лице – както кредити от банки, така и от други финансови институции – включително ипотеки, бързи кредити и дори закупуването на стоки на изплащане.

В регистъра се съхраняват данни за погасителните вноски по кредитите на лицето, дата на падежа и други данни, важни за установяване на кредитната история. 

Кога кредитната ви история е „лоша“?

Макар изразът “лошо ЦКР” да не е правилен, той се е наложил сред хората и те често се питат как да се справят със своето лошо ЦКР. 

Лошата кредитна история е сред най-честите причини да бъде отказано искане за кредит. Кога обаче можем да приемем, че историята е лоша? Това решение е донякъде субективно, за това и понякога се случва на един и същи кандидат за кредит да бъде отказано на едно място, а на друго все пак да се отпусне заем. За това и много хора се интересуват къде могат да намерят кредит с лошо ЦКР.

В ЦКР освен че са описани всички текущи кредити и се пази информацията за всички просрочия през последните 5 години, всеки заем е поставен в една от 4 категории. Според това в кои от тях попадат задълженията, се преценява и доколко кандидатът за кредит е надежден платец. Ето като какви могат да бъдат класифицирани описаните кредити:

Редовни – Това са кредитите, при които погасителните вноски постъпват редовно съгласно договора. Възможно е и заем, към който е имало закъсняло плащане също да бъде сметнат за редовен, но само ако забавянето е било до 30 дни и по-скоро инцидентно.

Под наблюдение – Ако по главницата или лихвите на един заем има натрупани малко по-сериозни, но не твърде тежки просрочия, със закъснения между 30 и 90 дни, те спадат към тази категория. Самото наименование „под наблюдение“ предполага, че това е момента в който възникват съмнения дали кредитополучателя ще се справи с изплащането или проблемът ще се задълбочи.

Необслужвани – За такива се смятат кредитите, по които има допуснати просрочвания със забава между 90 и 180 дни. Закъсненията над 3 месеца вече са значителни и успешното погасяване на задължението  започва да изглежда сериозно застрашено.

Загуба – Когато един кредит не се изплаща от повече от 180 дни, структурата отпуснала кредит го отчита като загуба и може да заведе съдебно производство.

Как да подобрите кредитния си рейтинг?

Централния кредитен регистър дава информация за просрочените плащания по кредитите ви от последните 5 години. От тази гледна точка, не винаги има как да подобрите рейтинга си „от днес за утре“.

Погасяване по давност

Единия от начините да изчистите кредитния си рейтинг е като изчакате. Историята по кредитите ви ще се заличи по давност след 5 години, дори да имате информация в ЦКР за необслужени или просрочени кредити.

Погасявайте кредитите си редовно

Извършването на навременните плащания в пълен размер е от ключово значение за създаването или подобряването на добър кредитен рейтинг.

Не кандидатствайте за нов кредити

В случай че не се справяте с изплащането на кредитите си, в никакъв случай не теглете нови за погасяването им.

Свържете се с кредитора си

Направете това незабавно, за да направите план за плащане, ако сте пропуснали сроковете за плащане и не можете да си позволите месечните си сметки. Бързото разрешаване на проблема ви може да облекчи негативните ефекти от закъснели плащания и високи неизплатени задължения.

Кредиторите могат да ви предоставят възможности и решение на проблема, в случай че изпаднете във финансово затруднение. Това често се изразява в отсрочки, предоговаряне или рефинансиране.

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.