Какви видове езици за програмиране съществуват?

Pinterest LinkedIn +

Светът на компютърното пространство е богат и разнообразен. През годините са били разработени множество езици за програмиране, всеки със своята спецификация, цел и приложение. Специалисти от CodeAcademy ще ви представят различните видове езици за програмиране, какви са техните предимства и как те помагат на хората да се развиват в тяхната професия. 

Асемблерен език

Асемблерният е близък до машинния код и представлява един от първите езици за програмиране, създадени в историята на компютрите. Вместо да пишем директно на машинен, асемблерът предоставя по-достъпни инструкции, които след това се превръщат в машинен код от компилатор. Основни характеристики и свойства:

 • близост до машинния – асемблерът е почти директен превод на машинния код на дадена система;
 • специфичен за архитектурата – всяка компютърна архитектура има свой собствен асемблерен език;
 • висока ефективност – предоставя голям контрол върху ресурсите на хардуера, което може да доведе до изключително бърз и ефективен код;
 • сложен за изучаване – за разлика от по-високите нива като Python или Java, асемблерът изисква дълбоко разбиране на хардуера и неговата работа;
 • основна употреба – използва се предимно за разработване на вграден софтуер, драйвери и други приложения, които изискват директно взаимодействие с хардуера.

Въпреки че днес асемблерът не е толкова популярен като по-високите нива на програмиране, той все още играе важна роля в определени области на компютърните науки и инженерство.

Процедурни езици за програмиране

Процедурните езици представляват основата на много от първите програми и софтуерни приложения, обръщайки внимание на алгоритъма на действие. Те се фокусират върху изпълнението на поредица от команди или процедури, като следват определена последователност. Вместо да работят с обекти или данни, процедурните използват линейни структури и функции.

Основни характеристики:

 • последователност – командите се изпълняват една след друга, в определен ред;
 • цикли – те позволяват на кода да изпълнява един и същи набор от инструкции многократно, докато е изпълнено определено условие;
 • условни оператори – позволяват изпълнението на различни части, в зависимост от определено условие;
 • променливи – предоставят възможност за съхранение и изменение на данни, като стойностите им могат да се променят през времето;
 • подпрограми или функции – сегменти, които могат да бъдат извикани многократно от различни части на програмата;
 • модулност – възможността за разделяне на програмата на отделни модули или части, което улеснява разработката и поддържането.

Процедурните езици за програмиране, като C++ и Pascal, предоставят стабилна основа за разработване на софтуер и са използвани за създаване на много от първите операционни системи и приложения.

codeacademy

Обектно-ориентирани езици за програмиране

Обектно-ориентираното програмиране е парадигма, която се фокусира върху идеята за организация на софтуера чрез обекти. Всяка част от кода е представена чрез обекти, които съчетават както данни, така и функционалност. Вместо да ги разделяме, както при процедурното програмиране, обектно-ориентираното ги интегрира в единна структура – обекта. Java, Python и C++ са примери, които са се установили като стандартни в индустрията. Те позволяват на разработчиците да създават гъвкав и мащабен код, който лесно се адаптира към променящите се изисквания и условия. 

Декларативни езици за програмиране

Декларативното програмиране представлява подход, при който разработчикът указва какво желае да постигне, без да определя конкретно как трябва това да бъде постигнато. С други думи, декларативните езици се концентрират върху "какво" вместо "как". Това е контрастиращо с процедурния подход, където последователността на стъпките е ключова. Понякога декларативният стил може да доведе до неефективен код или до неочаквани резултати, особено ако програмната среда интерпретира указанията по начин, който разработчикът не е предвидил.

Пример за това е SQL – езикът за заявки към бази данни. Когато изпратим SQL заявка към база данни, ние просто описваме какви данни искаме, без да даваме конкретни инструкции как тази информация да бъде извлечена. Декларативните езици са широко приложими и в други области, например в обработка на текст, графичен дизайн или конфигурация на системи. Примери включват HTML (за структуриране на уеб страници) или CSS (за стилове и дизайн на уеб съдържание).

Маркиращи езици

Това е специална категория, която се използва предимно за оформление и структуриране на документи и данни. Вместо да определят какво точно да прави компютърната програма, те указват как да бъде представена или оформена информацията. Преди да започнете работа с новата програма, трябва да въведете коректния входен код.

HTML е най-разпространеният пример. Той е основата на всяка уеб страница, която видим в интернет. С помощта на HTML разработчиците определят структурата на уеб страницата – заглавия, параграфи, линкове, изображения и други елементи. В допълнение към HTML, CSS (Cascading Style Sheets) се използва за задаване на стиловете и визуалният аспект на уеб страниците. XML (eXtensible Markup Language) е друг маркиращ език, който е по-универсален и не е ограничен само до уеб. Той е предназначен за структуриране на данни и е широко използван в различни приложения, като конфигурационни файлове, обмен на данни между системи и други. 

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.