Дигиталното качество на живот в България се влошава

Pinterest LinkedIn +

Във времена, когато дигиталните технологии проникват във всекидневието ни, цифровото качество на живот се превръща в ключов аспект за определяне на благополучието на дадена страна. По данни на Surfshark България се оказва на 40-то място в световния рейтинг за цифровото качество на живот през 2023 година. Това е рязко падане с 10 позиции в сравнение с предходната година. Сред разгледаните 38 европейски държави страната ни се нарежда на 29-то място.

Индексът за цифровото качество на живот (DQL) на Surfshark предоставя комплексна оценка на влиянието на цифровите технологии върху ежедневието на гражданите в различни държави. Този индекс оценява пет основни аспекта: достъпност на интернет, качество на интернет, електронна инфраструктура, електронна сигурност и електронно правителство. По всяка от тези категории в България се наблюдават значителни спадове.

Индексът DQL на Surfshark изследва 121 нации, включително 38 европейски държави, обхващайки 92% от световното население. Този анализ е базиран на данни от отворен код, предоставени от ООН, Световната банка и други авторитетни източници.

Всичките 5 показателя, разглеждани от Surfshark, се влошават. По качество на интернет България заема 89-то място, а през 2022 година сме били на 18-то място. Този факт има пряко влияние върху скоростта и надеждността на интернет връзката за гражданите и бизнеса.

Електронната инфраструктура на България също изпитва затруднения и заема ниското 75-то място в индекса на Surfshark. Това свидетелства за необходимостта от сериозни инвестиции в модернизацията на дигиталната инфраструктура на страната.

Накрая, в областта на електронното правителство, България също изостава и заема 55-то място. Този аспект е съществен за ефективната комуникация между гражданите и правителството, както и за оптимизирането на публичните услуги.

Главните резултати на Индекса за 2023 г. показват, че Франция се нарежда на първо място с общ индекс от 0,7902. Тя е последвана от Финландия и Дания, които също се отличават с високи резултати в индекса.

Падането на индекса за цифрово качество на живот в България през 2023 година подчертава неотложната необходимост от инвестиции в цифровата инфраструктура и сигурност на страната. С по-добра подготовка и усилия за подобрение на показателите в този индекс България може да осигури по-добро цифрово бъдеще за своите граждани и бизнеси.

Дигиталното качество на живот в България се влошава
Сподели.

Относно автора

Филолог. Работи в Автора почти от създаването му. Може да се каже, че е сред най-ревностните читатели на сайта, тъй като в качеството си на автор и редактор през годините е изчела 99% от съдържанието му. Вярва, че думите притежават голяма сила и че винаги трябва да се отнасяме с уважение и внимание към словото. Освен това е убедена, че когато нещо се прави с хъс и с любов, какъвто е случаят с Avtora.com, няма начин то да не се получи добре.