3D сканирането - хит на пазара

Pinterest LinkedIn +

3D сканирането е иновативна технология, която “улавя” формата на обектите с помощта на специален инструмент, наречен 3D скенер. Резултатът от този начин на сканиране е обектен файл, който може да бъде съхраняван, редактиран и 3D отпечатан.

Има много и различни технологии за 3D сканиране, най-популярните, сред които са:

  • Лазерна триангулация

Лазерната 3D технология проектира лазерен лъч върху повърхност и измерва измененията му, за да сканира обекта. Когато скенерът събере достатъчно данни, той картографира обекта и  го 3D сканира. 

  • Структурирана светлина

Тази технология работи чрез проектиране на поредица от линейни модели върху обект. След това системата е в състояние да изследва всяка една линия от чертежа и да изчисли разстоянието от скенера до повърхността на обекта. 

  • Фотограметрия

Фотограметрия се нарича 3D технология за сканиране на снимки и по-специално възстановяване на точните позиции на повърхностните точки. Тази технология се основава на комбинация от снимки и мощни геометрични алгоритми.

  • Базирана на контакт

3D сканирането базирано на контакт се нарича още “физическа дигитализация”. Технологията включва формиране на обект чрез събиране на 3D данни чрез сензори. Казано иначе, сензорът на скенера изследва обекта чрез физическо докосване и записва информацията за позицията на всички негови точки. 

  • Базирана на лазерни импулси

3D скенерите, базирани на лазерни импулси измерват времето, нужно на лазера да достигне обекта и да се върне. Тъй като скоростта на светлината е известна, времето, необходимо на лазера да се върне дава точното разстояние между скенера и сканирания обект.

технология на сканиране

5 предимства на 3D сканирането или защо си струва да използвате тази технология

Спестява време при реинженеринг

Реинженерингът на вече съществуващ обект е често срещано изискване в производството. И тъкмо там 3D сканирането е от много голяма помощ. Защото скенерът може да влезе във всяко къчте на съществуващия продукт и да определи точните размери на пространството, в което трябва да се интегрира новата, допълнителна част.

Прави процеса на прототипиране много по-бърз

Създаването на точен прототип понякога изисква множество опити. Благодарение на технологията на 3D сканиране този процес може да бъде значително ускорен. Всъщност,  този начин на сканиране може дори да намали броя на прототипните цикли, необходими по време на процеса на проектиране и производство. Технологията не само измерва напречни сечения и идентифицира областите, в които обектът има криви линии. Тя също така запазва всички данни и когато дойде време за сканиране на нова версия на прототипа, сравняването на данните става много по-бързо и лесно.

Предлага бърз и адекватен контрол на качеството

3D скенерите са толкова точни и прецизни, че се използват в съвременните музеи за получаване на данни при обследване на различни артефакти. Скенерът проверява състава на материала и обема на обекта и може да определи автентичността, съдържанието и  датировката на артефакта с точност.

С тази технология на сканиране се извършва и прецизен контрол на качеството на продуктите в различните производства. 3D сканирането дава възможност да се провери качеството, мащаба, дизайна и стабилността на продукта с точност до милиметри. Технологията позволява да бъде извършена и цялостна проверка на формата на произведения продукт с оригиналния CAT дизайн и ако има отклонения, те да бъдат открити незабавно.


Дава възможност за преработка на части без CAT

Когато се налага преработка на части преди обектът да е въведен в автоматизирания софтуер CAT, чрез 3D сканиране могат да се получат точни репродукции. За целта просто трябва да се сканира старата част и да се използва софтуер Reverse Engineering , за да се създаде CAT модел.  

Позволява получаването на по-добри резултати при използването на по-малко ресурси

Какъвто и да е процесът, понякога проблемите, които възникват при производството му трябва да бъдат решавани възможно най-ефективно. 3D технологията на сканиране се оказва възможно най-доброто решение за справяне и отстраняване на различни проблеми, без да се налага използването на големи ресурси. Преносимите скенери могат да бъдат използвани от всеки, независимо от опита му с тази технология , както и от всеки, който иска да създаде качествени продукти с минимални разходи на средства и време.

Сподели.