Тим ВИЖЪН България внедри система за управление на бизнеса в компания на Дойче Телеком

Pinterest LinkedIn +

Българска консултантска компания Тим ВИЖЪН България съвместно с PIAS Business Solutions (Corefin) реализира мащабен проект за внедряване на бизнес софтуер в българското поделение на Дойче Телеком – Новател ЕООД. В рамките на проекта са внедрени изцяло „облачни“ и взаимосвързани ERP (Enterprise Resource Planning) и CRM (Customer Relationship Management) решения. Нуждата от тази стъпка е продиктувана от нарастващия обем на дейността на Новател, която предоставя висококачествени управляеми и „облачни“ услуги на корпоративните потребители в България, както и желанието да се стандартизират и оптимизират бизнес процесите, протичащи в компанията.

„Колкото повече се разрастваше бизнесът, толкова по-остро се усещаше нуждата от система, която да ни помогне да организираме дейността си. Беше ни необходимо единно решение, чрез което във всеки момент да разполагаме с прецизна информация относно състоянието на компанията и което да ни помогне да оптимизираме характерните за фирмата бизнес процеси – финанси и отчетност на корпоративно ниво, бюджетиране, управление на парични потоци, управление на взаимоотношенията между нас нашите клиенти и доставчици“ - споделя Димитър Глушков, оперативен и финансов директор на Новател ЕООД.

Компанията избира продуктовата фамилия Microsoft Dynamics и по-конкретно ERP системата Microsoft Dynamics NAV и Corefin Telecom & Data Center Management вертикално решение, базирано на Microsoft Dynamics CRM, които й осигуряват идеалния баланс между софтуер за управление от световно ниво и достъпността на „облачната“ архитектура.

„За нас „облакът“ беше логичен избор. Не само поради сферата ни на дейност, но и от гледна точка на многобройните предимства, които носи едно такова внедряване. Това ни спестява редица разходи, които бихме реализирали при стандартно внедряване. Нещо повече, SaaS моделът ни помага да оптимизираме месечните си разходи на база обема на дейността си и не ограничава нашия растеж. Точно обратното – благодарение на гъвкавостта на облачните решения сме сигурни, че в момента в който ни е необходимо да разширим възможностите на софтуерните си решения с допълнителни модули, ще можем да направим това без проблем“ - обяснява още мениджърът на Новател и добавя, че сред предимствата на „облака“ е и това, че предоставя непрекъснат 24/7 достъп до фирмената информация от всяко място и на всички мобилни устройства.

„Като част от групата на Дойче Телеком сме обвързани със строги правила за отчетност, изразяващи се в изпращането на периодични справки и отчети. След въвеждането на Microsoft Dynamics NAV това престана да бъде трудоемка задача, тъй като цялата нужна информация е достъпна на едно място в нашето ERP решение, а специалистите от Тим ВИЖЪН България ни предоставиха възможност лесно да я извеждаме във вид, подходящ за подаване директно към ERP решението на компанията майка“ - споделя още Димитър Глушков - „Интегрираните решения за управление ни направиха много по-ефективни както по отношение на вътрешната организация на процесите в компанията, така и по отношение на нашите клиенти. Вече имаме възможност да обхванем в един процес всички дейности, свързани с даден клиент – от първия контакт до предоставянето на услугите и фактурирането.“

Сподели.