„Остаряването“, д-р Владимир Симов

Pinterest LinkedIn +

С напредването на възрастта хората се изправят пред множество здравословни и социални проблеми. Физическото остаряване може да доведе до намаляване на зрението, слуха и подвижността, до обща телесна слабост и хронични заболявания... Променя се и социалният статус – смъртта на партньора или на близки приятели води до социална изолация и усещане за самота. За мнозина пенсионирането може да е стресиращо – да чувстват сякаш са изгубили целта в живота си или пък своята финансова стабилност.

Предизвикателствата пред възрастните може да не са само физически или финансови, а да са свързани с психичното им здраве и да доведат до когнитивни дефицити (напр. болест на Алцхаймер), психози на късната възраст, продължителна депресия, мъчителна паника и тревожност, екзистенциални кризи, нарушения на съня и др.

Звучи депресиращо, нали?

И все пак през последните години нараства броят на хората, които вярват, че можем да живеем пълноценно в залеза на живота си и да остаряваме красиво. В резултат на по-здравословния начин на живот и успехите на съвременната медицина и фармакология, доброто здраве, дори и в по-зряла възраст, е напълно постижимо. Някога приемана едва ли не като проклятие, днес на старостта се гледа като на етап от жизнения цикъл, в който хората продължават да се развиват, да творят, да пътуват... Успешното остаряване не е мит, а реалност, която можем да постигнем, стига да имаме осъзнато отношение и да предприемаме целенасочени действия. Няма как да спрем хода на времето, но можем да се подготвим за неизбежните промени и така да подобрим качеството на живот в по-късните си години.

Настоящата книга се фокусира върху психологичните, неврокогнитивните и психиатричните аспекти на остаряването, като акцентира върху психиатричната патология, за да хвърли светлина върху комплексните причини, протичането и лечението на тези разстройства. Тя дава надежда, че ако подходим разумно, остаряването може да се превърне в златното време на нашия живот.

720 с., твърда корица, 45 лв.

***

В днешния променящ се с шеметна скорост свят на дигитална революция, глобализация, свръхпроизводство и свръхпотребление, хибридни войни, пандемии, промяна на световния ред, преразглеждане на разбиранията за пол, феминистки движения, икономическо събуждане на третия свят, възрастните хора са най-уязвимата част от обществото. За това има различни причини, но две от тях са най-важни: първо, стигмата, наложена от самото общество – възрастните хора са неадаптивни; и второ – биологичното износване на организма, свързано с болести и психическа уязвимост. Но наличието на една демографска тенденция, започнала преди повече от половин век, променя изцяло стереотипите. С удължаване на продължителността на живота в резултат на по-здравословния начин на живот, включващ повече физическа активност, хранене, базирано на научни основи и успехите на съвременната медицина и фармакология, възрастното население статистически става все по-многобройно. Макар да се е оттеглило от пазара на труда, то се превръща в потенциална ниша за търговския и туристическия сектор. Хората искат да прекарват времето си приятно и пълноценно след пенсионирането си, да пътуват и да откриват света край тях, за когото досега само са работили...

И така стъпка по стъпка много от негативните нагласи по отношение на възрастните хора, битували векове в обществото, се променят, заменени от по-оптимистични настроения и възгледи. Някога приемана едва ли не като проклятие, днес на старостта се гледа като на етап от жизнения цикъл, по време на който хората продължават да се развиват, да създават стойностни неща и да творят. На мястото на традиционния редукционистичен поглед върху остаряването и съпровождащите го многобройни проблеми се е формирала една динамична обществена система, която търси взаимодействие между различните възрастови групи и отдава дължимото на всяка една от тях.

И все пак, ако трябва да отделим старостта и да я погледнем отстрани, опитвайки се да откроим известни характеристики, това, което я отличава преди всичко, е нейната комплексност и многослойност. Преплитането на биологията на стареенето, в която има множество генетично предопределени елементи, с психологическите обстоятелства на индивидуалното развитие, участието на мириадите социални фактори, духът на времето, в което живеем (zeitgeist), съдбата сама по себе си като кармичен отпечатък или просто игра на случайности, заедно с „моралистичната“ идея за пълноценно преживян живот, прави от късната възраст възможно най-красивия гоблен, най-трагичната и комична пиеса, която човешкото въображение може да си представи.

Всичко това ни води към заключението, че така нареченото успешно остаряване (successful ageing) не е мит, а реалност, която всеки може да постигне, стига само да има осъзнато отношение и да извършва целенасочени действия в живота си.

Идеята за тази книга възникна в хода на търсенето на подходяща геронто­психиатрия, която да влезе в утвърдената вече поредица „Unus Mundus“ на издателство „Изток-Запад“. Няколко солидни учебника влязоха в полезрението ми, но нито един от тях не покриваше изцяло комплексните задачи, стоящи пред едно такова начинание. Освен това написаните от чужди специалисти книги върху тази тематика отразяват една друга култура и медицински стандарти, които за момента не са приложими у нас. Това ме накара да се заема с нелеката задача да напиша разбираемо, надявам се достъпно ръководство, което да запълни нишата на тази важна психиатрична субспециалност. Опитал съм се да запълня най-важните аспекти на геронтопсихиатрията и геронтологията, но тъй като в процеса на писането обемът на книгата застрашително нарасна, бе необходимо да се сложат граници, в резултат на което останаха няколко недокоснати теми като съдебнопсихиатрични аспекти и сексуалност на късната възраст.

По време на писането на книгата се придържах към два типа наратив – единият предназначен за специалисти, и друг, насочен към читателите с интереси в тази област. С цел по-голяма достъпност на изложението съм извел доста бележки под линия, за да дообясня някои специфични термини и проблеми на заболяванията в късната възраст.

Настоящата книга е първи опит в България за систематично изложение на психологичните, психиатричните и неврокогнитивните аспекти на остаряването. Книгата е предназначена за специалисти – психиатри, невролози, гериатри, клинични психолози и общопрактикуващи лекари, както и всички четящи хора, които смятат темата за остаряването за важна и вълнуваща.

Книгата „Остаряването“, от д-р Владимир Симов, можете да закупите чрез сайта на "Издателство Изток - Запад".

Сподели.

Относно автора

Avtora.com е създаден през 2001 г. като поддържаща медия на популярния по това време клуб О!Шипка. Впоследствие платформата променя своя фокус и от музикален сайт разширява темите и начина за доставка на съдържание.