Ново учебно помагало с неизвестни факти и теории за историята на България

Pinterest LinkedIn +

Новото учебно помагало по история и цивилизация "Моята България" е факт и вече може да бъде закупено както от големите книжарници, така и онлайн. 

Изданието е предназначено основно за ученици между 5-12 клас, но е подходящо и за по-широка читателска публика, интересуваща се от българска история, за студенти в хуманитарни специалности и за специалисти, работещи в областта на историята и културата. 

Интересните тези и изследвания, застъпени в 40-те теми на помагалото "Моята България", обхващат времето от праисторическата епоха по българските земи до рухването на тоталитарната система в България и са дело на най-авторитетните български историци – проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, проф. д.и.н. Лизбет Любонова, доц. д-р Веселина Вачкова и доц. д-р Даниел Вачков. 

Съдържанието в "Моята България" е съобразено с последните постижения на съвременната историографска наука в проучването на българската история. Акцентът в учебното помагало е поставен върху онези нови събития и личности, които позволяват по-пълното и достоверно  реконструиране на българската история. Освен с научни факти и оригинални исторически извори, чтитателите ще се запознаят и с разнообразни ресурси – снимки, карти, изображения и рубрики. Новият прочит на отминалите събития допринася за засилването на интереса и любознателността на читателя и спомага за възпитаването на младите хора в родолюбие и историческа памет. 

Някои от сензационните тези, които присъстват в учебното помагало, са свързани с тракийския фундамент, който е в основата на народността ни, и с хипотезата, че този многоброен народ не е изчезнал, както се твърди досега в официалната наука. Доц. Вачкова застъпва и тезата, че голяма част от римските/византийските императори са с тракийски произход. Тя изцяло отхвърла 681 г. като годината на създаването на българската държава, позовавайки се на достоверни източници. Изразява и тезата, че траките са имали писменост, а не както се твърди в науката, че са безписмен народ. 

В помагалото присъства и задълбочен анализ за силното българско духовно влияние в Русия, Сърбия, Влашко и Молдова, като се дават конкретни примери за българи, които са били константинополски, сръбски, руски патриарси и духовници. Обръща се специално внимание на брошурата на Г. Раковски за пагубните за българския народ последици от преселническата политика на Русия. Проследява се и влиянието на Русия при решаването на българския църковен въпрос и "скритата ѝ намеса" в духовните дела на българите и др. 

Друга новаторска тема в изданието е свързана със забравените дейци на Възраждането, които до този момент остават в сянката на бележитите ни революционери – пр. Маринчо Бенли, х. Станьо Врабевски, дядо Фильо, Христо Иванов-Голямия и др. 

Това е второто, по-подробно издание на учебното помагало "Моята България", след като през 2018 г. фондация "Българска памет" и издателство "Просвета" издадоха неговата първа част, предназначена за по-младите читатели.

Както досега, така и занапред, издателите ще продължат да даряват хиляди екземпляри от „Моята България“ на учителите по история в цялата страна.

Сподели.

Относно автора

Филолог. Работи в Автора почти от създаването му. Може да се каже, че е сред най-ревностните читатели на сайта, тъй като в качеството си на автор и редактор през годините е изчела 99% от съдържанието му. Вярва, че думите притежават голяма сила и че винаги трябва да се отнасяме с уважение и внимание към словото. Освен това е убедена, че когато нещо се прави с хъс и с любов, какъвто е случаят с Avtora.com, няма начин то да не се получи добре.