Как детските играчки могат да са трамплин за избор на професия

Pinterest LinkedIn +

Всеки досег на децата с околната среда, условията вкъщи и вещите, с които играят, оказват съществено влияние върху тяхното развитие

Пространствените умения, творчеството и социалното вписване се учат още в детството. Ако някога сте се съмнявали в това, когато станете родители, вие сами ще натрупате наблюдения, а и ще имате база за сравнение с останалите деца край вас. Да, понякога гените имат решаваща роля и наследниците ни идват с някои способности по рождение, предадени от майката, бащата или техните предци.

В голяма част обаче по-категорична намеса има средата, в която растат. Условията вкъщи, отношенията в семейството, степента на включване в социума са основните фактори, които казват своята тежка дума на по-късен етап, когато порасналото момче или момиче избира професионалното с поприще. Но всичко започва от играчките и заниманията, в които участват децата.

Как играчките ни стимулират да се изявим в кариерата

Според проучване на Асоциацията по психологически науки малките, които редят пъзели, строят с конструктори или се забавляват с настолни игри, са отлично подготвени при задачи, изискващи пространствено разсъждение.

Подложени на изследването на различни социално-икономически групи във възрастта между 4 и 7 години. Когнитивните функции доказано се усъвършенстват, ако родителите подходят мъдро при избора на детски играчки.

Вероятно познавате хора, които се затрудняват при разчитането на една обикновена пътна карта? Те не биха се справили без чужда помощ в непознат град и рядко биха успели да се ориентират по улиците на място, където никога не са били досега. Ако ги попитате дали като деца са били стимулирани да ангажират вниманието си с посочените играчки, почти сигурно е, че отговорът ще е „не“. Може и да не си спомнят, което на практика има същото значение.

Ще имате пълно право, ако изразите мнение, че не всеки има подобни дадености, но учените биха се опитали да ви оборят със своите резултати. Те твърдят, че старателното отношение и насочването от страна на родителите биха помогнали за подобряването на тези умения. В никакъв случай това не бива да става насила, но ако те имат вашия пример и активно участват в семейни игри, то неусетно ще ги увлечете и ще стане част от ежедневието им.

Пространствените способности и кариерата

Тези способности се отнасят до възможността на всеки отделен индивид да разграничава връзките между обектите. Това предполага разрешаването на множество въпроси дори от бита. Уменията намират приложение в математиката, природните науки, инженерството, прогнозирането в икономиката, архитектурата и метеорологията.

Съвместните игри развиват децата към сътрудничество, изграждане на доверие и социално общуване. Те се участ да планират следващите си ходове и даже да загубят, знаят как да преодоляват възникналите проблеми. Така биха могли да си спестят доста разочарования и да се подготвят за реалния живот.

Сподели.