Ghetto Productions vs. Щурците

Pinterest LinkedIn +

Във връзка с разпространената вчера новина, че предварително обявеното съвместно турне на артистите от лейбъла Ghetto Productions и рок-ветераните Щурците няма да се състои, управителят на лейбъла Петър Петков, известен повече като Ghetto Man, изпрати отворено писмо до медиите.

Пълен текст на писмото:

"Ние, членовете на фондация "Гето Продъкшънс", се обръщаме към всички медии в България и чрез вас към всички наши фенове със следното изявление. През месец март членовете на групата "Хората от гетото" решихме от нашия лейбъл да направим фондация, която да се занимава с подпомагането на млади изпълнители и развитието на така наречената Urban (градска) култура, свързана с улични танци, поети и художници (графити).

Като първи наш проект решихме да организираме едно голямо национално турне с членовете на фондацията. В разговорите, които водихме помежду си, стигнахме до извода, че тъй като все още не сме много известни, е добре да поканим за участие в турнето изпълнител или група с по-голяма известност. Свързаха ни с господин Вили Кавалджиев, който ни каза, че най-добрият вариант за такова турне са група Щурците и от своя страна пое ангажимент и в кратки срокове беше проведена среща с господин Кирил Маричков.

На тази среща ние подробно обяснихме кои сме и защо създаваме тази фондация, какви цели и задачи си поставяме. Защо отправяме покана към тях за осъществяване на това турне. Господин Маричков беше въодушевен от нашето предложение и ни обясни, че през тази година Щурците правят 40 години на сцена че предложението ни идва точно навреме, тъй като те са си мислили да организират свое прощално турне, но не са намерили финансиране, за да осъществят плановете си.

Бяха проведени няколко срещи, на които се постигна договореност за рамките на мероприятието и които трябваше да залегнат в подписания между тях и нас договор. В средата на месец април подписахме договор с предложената от тях фирма за озвучаване "НАТ" ЕООД и господин Вили Кавалджиев, като на последния беше възложена организацията на концерт-спектаклите в 11 града в страната.

В продължение на целия месец април се чувахме по телефона с господин Маричков, който непрекъснато ни уверяваше, че договорките остават, че турнето ще се проведе, но все имаше някаква основателна причина, за да не дойде и да не подпише договора. Въпреки това от наша страна никога не сме се усъмнили в думите му и много сериозно и упорито работехме по проекта.

На 02.05.2007 господин Маричков дойде и каза, че ще подпише договора само ако се приемат неговите нови условия, които бяха ние да се водим тяхна подгряваща група и да намалим времетраенето на нашето участие на 30 мин. Нямахме друг избор, тъй като освен посочените по-горе договори бяхме подписали и с други изпълнители и участници. Бяхме уведомили и всички желаещи да станат спонсори на нашето мероприятие и поради тази причина приехме новите условия и подписахме договора.

Във всеки един договор има залегнала клауза да бъдат подписани графици на мероприятието, но такива не бяха подписани. Постигна се договореност същите да бъдат подписани на по-късен етап, когато Вили Кавалджиев ни предостави необходимите документи, от които да е видно, че имаме нужните по закон разрешения за провеждането на мероприятията в съответните градове в страната. До ден днешен при нас във Фондацията такива документи не са постъпвали.

Единодушно от всички участници в турнето се взе решение да бъде възложено на големия български художник Румен Статков да изработи проект на плаката с основния надслов "40 години Щурците – Мост между поколенията". Същият беше готов след 10 дни и получихме устно одобрение от господин Кирил Маричков на проекта. В началото на месец май изпратихме писма-предложения до много фирми с покана да станат спонсори и да се включат в мероприятията. Едно от писмата беше адресирано до Vivatel.

Проведохме среща с госпожица Калина Павлова – старши специалист Маркетинг към Vivatel. Запознахме я, че има устна договореност турнето да бъде проведено в периода 08.06.2007-22.08.2007. Тя изключително сериозно ни заяви, че са готови да станат спонсори на нашето мероприятие и да подпишат договора, но технически не им е възможно да го направят за определените дати 08.06.2007-22.06.2007. Обяснихме й, че все още нямаме потвърждение, че турнето е организирано и ще се проведе на същите тези дати и тя ни каза, че ако съумеем да го направим в по-късен период, те са готови да постигнем договореност за спонсорство.

Оставихме срещата отворена и се договорихме когато ние сме готови с точните дати, да проведем нова среща, на която да определим параметрите на един бъдещ договор. На 31.05.2007 в предаването "Тази сутрин" на bTV господин Кирил Маричков като гост е казал, че тръгват на турне из България и вземат със себе си една млада рап-група, а имено "Хората от Гетото" като подгряващи изпълнители. Никъде не беше казано, че Фондацията организира това турне, а най-шокиращото беше, че показа плакат, който е различен от направения от господин Статков.

Това беше шокирало всички, с които имахме някакви взаимоотношения във връзка с това мероприятие и ни създаде сериозни главоболия. Когато не получихме от господин Кавалджиев необходимите документи и разбрахме, че турнето няма да може да бъде проведено на предвидените първоначално дати, ние направихме изявление в медиите, че то се отлага по технически причини.

Никъде не си позволихме да кажем лоша дума нито срещу организатора или участниците, както не казахме истинската причина за отлагането, за да запазим авторитета им. В началото на месец юни подписано от господата К. Маричков, В.Кавалджиев и управителя на фирма "Нат" ЕООД във Фондацията ни се получи писмено -заявление, че сме в неизпълнение на договорите си към тях и че искат да им заплатим неустойки. Ние им изпратихме официален отговор, в който им посочихме всички членове от подписаните между тях и Фондацията договори и им обяснихме, че от наша страна няма неизпълнение на договорите, че няма подписани графици на турнето.

Те много добре занят,че първо господин Кавалджиев трябва да изпълни ангажимента си към нас и едва тогава ние да подпишем точни графици с точни дати на мероприятието. Уверихме ги, че договорите са в сила и че предвиждаме концертите да бъдат проведени в периода 12.09.2007-30.09.2007. Вчера (03.07.2007) се обадих и потърсих госпожица Павлова от Vivatel да насрочим среща по възможност и в удобно за нея време. Тя ми отговори, че е в отпуска и ми каза да потърся госпожица Лора Ханджиева в офиса на Vivatel. Свързах се с госпожица Ханджиева и когато й обясних какъв е поводът за исканата от нас среща, тя ни каза, че вече има такъв подписан договор директно с Щурците, че турнето започва и че първият концерт ще бъде проведен на 04.07.2007.

Ние бяхме безкрайно изненадани, а доколкото усетихме - и тя също, и когато й обяснихме, че имаме подписани договори и сме организаторите на това турне и сме в пълна оперативна самостоятелност за неговото осъществяването и сме готови да представим копия от всички договори и водената кореспонденция, тя се притесни и ни помоли веднага да и занесем тези копия.

В процеса на разговора тя осъществи конферентна връзка и ние слушахме (слушахме, защото пуснахме разговора на speakerphone) това, което господин Кирил Маричков й каза. Цитирам по памет: "Тези момчета започнаха да стават изключително нахални, затова трябва да поучат суров урок, затова нашият адвокат им изпрати заявлението. Те за лъжци (и куп други обиди по наш адрес) и никой от нас няма подписан договор с тях".

Отказахме да правим коментар на думите му, но това провокира написването на едно придружително писмо към копията от документите, които занесохме на госпожица Ханджиева, като я уверихме, че ще поискаме графическа експертиза на подписите към договорите и ще покажем снимков материал на подписването на същите.

Обръщаме се към всички медии, нашите фенове и всички хора в България с това писмо, за да им кажем, че ние не сме носители на нито един от обидните епитети, с които сме наречени. Още веднъж заявяваме, че имаме подписани договори, които са в сила и към днешна дата, че сме коректна страна по тях и писмено сме заявили към всички участници в мероприятието готовността за провеждането в подходящ срок.

Това което се случи е в противовес с новото време, в което живеем и с основната идея на ЕС да станем граждани на Европа. Ударът който получихме за пореден път, доказва, че живеем в болно общество, в което няма никакви морални ценности и задръжки.

Въпреки това искаме да кажем на всички, че случилото се ни накара с още по-голяма сила да осъзнаем правотата, истинността и ни даде сила да се борим за постигане на целите и задачите, които си поставихме при създаването на фондация "Гето Продъкшънс". Искаме да кажем на всички хора, че никой не е защитен от попадането в подобна ситуация и само и единствено обединяването ни може да ни помогне да се предпазим, да си помагаме и да вървим напред.

За съжаление младите хора в България всекидневно са поставени в такива ситуации и поради тази причина или напускат страната, или ги наляга летаргия, което от само себе си води до най-лошото – ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. Искаме да кажем на всички, че това което ни се случи, ни направи по-силни и сме готови и да помогнем на всеки, който е пострадал като нас и ще се борим с общи усилия никога повече и на никой от членовете на фондацията да не му се случват подобни неща.

С това отворено писмо искаме да ни чуят и отговорните институции, пред които сме готови с документи да докажем написаното от нас и да поемат своята отговорност, за да предприемат стъпки за да спасим и задържим и мечтите на младите хора в България.

... Ние сме една млада и прохождаща фондация която защитава интересите на млади групи и изпълнители. Ние не сме толкова известни, нито толкова големи като "Щурците" и затова е много лесно към нас да се постъпи по този начин. И ако ставаше въпрос за групата "Хората от Гетото" по всяка вероятност щяхме наведем глави и да го преглътнем. Но тъй като аз и колегите ми от фондацията се нагърбихме с нелеката задача да защитаваме интересите на младите таланти в България, сме принудени да докажем истината.

Оставам с уважение: Петър Петков
Управител на Фондация "Гето Продъкшънс".
Сподели.