Ericsson с иновативно решение в мрежата на Deutsche Telekom AG

Pinterest LinkedIn +

Marconi MHL 3000 – водещо 40 Gbps WDM технологично решение на Ericsson, беше пуснато в експлоатация в опорната (core) мрежа на немския оператор Deutsche Telekom. Тази стъпка е следствие от детайлни тестове, оптимизиция и системна интеграция.

Платформата на Ericsson, поддържаща скорост 40 Gbps - Marconi MHL 3000 MultiHaul WDM (Wavelength Division Multiplexing - мултиплексиране по дължина на вълната), бе пусната в експлоатация в националната мрежа на Германия. Това е важна стъпка за осигуряването на необходимия капацитет за трафик на информация в опорните мрежи, за да се посрещнат нарастващите нужди от широколентов трафик от страна на бизнеса и домашните потребители, ползващи нови мултимедийни услуги.

Ericsson е един от доставчиците на WDM оборудване за Deutsche Telekom от 2005 г. 40 Gbps технология е ключова за мрежите от ново поколение. Решението Marconi MHL 3000 дава възможност на Deutsche Telekom да внедри високоефективна IP мрежа с 40 Gbps-во свързане в съществуващата ROADM (reconfigurable optical add-drop multiplexer) инфраструктра, обслужваща нарастващия трафик.

Оператори от цял свят планират въвеждането на 40Gbps WDM технологията, която ще увеличи капацитета на мрежите им, за да могат да посрещат бързо нарастващите нужди от широколентова връзка с висок капацитет за трафик на информация. 40Gbps оптическото решение на Ericsson, Marconi MHL 3000 е най-надеждното и многообещаващо решение на пазара за пренасяне на огромни информационни потоци между мрежовите рутери в опорните мрежи. Marconi MHL 3000 е ключова част от цялостния пакет широколентови услуги, предлагани от Ericsson.
Сподели.