38 въздействащи произведения на уличното изкуство, които крещят неудобната истина

Pinterest LinkedIn +


Ако изкуството има силата да ражда активисти, борещи се за промяна на статуквото, и ако то може да бъде бунт срещу всички форми на несправедливост, то стените на сградите в градовете по цял свят все по-осезаемо се превръщат в платна, на които уличните артисти разгръщат своите социални и политически лозунги. Чрез тях те отправят, често по стряскащ и дори брутален начин, послания, които не могат да останат незабелязани.

Такива са изображенията, създадени от безименни творци от всички краища на земното кълбо с бои и графити, включени в отворената галерия на Bored Panda "20+ въздействащи произведения на уличното изкуство, които казват неудобната истина".

Надяваме се, ще се съгласите, че повечето от тях не просто я казват, а крещят през гигантски мегафон, което, очевидно, е единственият начин да извадят по-голямата част от обществото от безразличието и унеса, в които отделните индивиди се движат без ясна цел и посока, наподобявайки брауновото движение на твърди частици. Което, ако трябва да бъде описано с една-единствена дума, спокойно може да бъде наречено хаос.

Сподели.