12 брилянтни илюстрации сравняват живота ни преди и сега

Pinterest LinkedIn +


Едва ли е необходимо да убеждаваме някого, че скоростта на трансформация на света, в който живеем, подлага на изпитание способността на човек да се адаптира бързо към промените. Разбира се, има разлика от човек до човек и ако за някои е немислимо да сменят града или дори дома, който обитават, за други странстването по широкия бял свят с всичките му контрасти и цивилизационни разминавания от по няколко века е естествено и жизнеутвърждаващо състояние.

Да се върнем обаче на промените, които касаят най-вече онази част от света, която се развива бурно в крак с технологичната и индустриалната революции. Не е коректно да ги поставяме под общ знаменател, защото електричеството, например, безспорно е направило живота на хората по-лесен. Много от свръхтехнологичните нововъведения обаче и предизвиканите от тях изменения в начина, по който хората работят и общуват помежду си, причиняват адски стрес на съществен сегмент от обществото.

Както за всяко друго нещо в този живот, най-добрата реакция на случващото се не е нито страхът, нито самоизолацията, а любопитството и най-вече чувството за хумор като универсална нагласа за възприемане на света и хората, но най-вече на самия себе си.

В този смисъл следващите 12 илюстрации, съпоставящи порядките в обществото и условията на живот преди и сега, би трябвало искрено да ви забавляват.

Сподели.