Isaac Asimov - Futuredays: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000

Google+ Pinterest LinkedIn +


Ако тези художници от XIX век бяха предсказали правдиво бъдещето, това щеше да е светът, в който живеем днес...

В тази галерия ще видите серия футуристични рисунки на Жан-Марк Коти и на други негови съвременници от Франция, отпечатани за първи път през 1899, 1900, 1901 и 1910 година. Първоначално разпространявани под формата на забавни картинки в пакетите с цигари и пури, а впоследствие – като пощенски картички, тези илюстрации визуализират представите на своите автори за това какво ще представлява ежедневният живот на хората от модерните общества през 2000 година.

Знае се за съществуването на най-малко 87 такива картички, нарисувани от различни френски художници, като първият тираж е бил предназначен за Световното изложение в Париж през 1900 година. Поради финансови затруднения картичките на Жан-Марк Коти така и не са получили разпространение, докато през 1986 година не биват отпечатани на страниците на книгата Futuredays: A Nineteenth Century Vision of the Year 2000 от прочутия писател-фантаст Айзък Азимов, който се натъква на тях по случайност и добавя коментар към всяка от илюстрациите.

Сподели.