Изпрати галерия(За да изберете повече от един файл, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато щракате върху файловете, които искате да изберете)

CAPTCHA Image [ Друг код ]

Изпращайки снимките, Потребителите декларират и гарантират, че те са носители на авторските права върху тях и че при създаването им не са нарушили правата на трети лица, с която гаранция освобождават от отговорност Toxity Records ООД при евентуални претенции от страна на трети лица по отношение на изпратените снимки. С изпращането на снимките, авторите им дават своето изрично съгласие те да бъдат публикувани от Toxity Records ООД по своя преценка без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение.


X